Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/185

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

172 NORI)RE BERGENHUS AMT. Store Byrgehilleren, som ligger i det fjeld, der paa udsiden begrændser Kinnekloven. To huler findes her; den største er Store Byrgehilleren, 17 meter over havet; den anden heder Litle Byrgehilleren, 45 meter over havet. Store Byrgehilleren gaar ind mod østnordøst. Ind- gangen er vid. Fra mundingen snævrer hulen gradvis af indad, idet gulvet hæver sig (det har tillige en skraaning mod hulens søndre væg), taget sænker sig, og væggene nærmer sig mod hverandre. Hillerens længde er 32 meter, og der sees hist og her smaa jættegrydeagtige fordybninger. Ved hulens munding er der tvers over den opført en mur, som er 14 meter lang og &paa udsiden) l.5 a 2 meter høi. I hulen er fundet to redskabe1“ af hjortehorn. Hjort skal indtil for ca. 6O aar siden have levet paa den nærliggende Skorpø. Litle Byrgehilleren gaar som Store Byrgehilleren ind mod østnordøst. Bredden er ved indgangen 7 meter, længden l7 meter. Fra indgangen snævres den gradvis sammen indad. Andre huler paa Kinn, omtrent af størrelse som Litle Byrge- hilleren, er Bornehille-ren, 31 meter over havet, og Trollhole, 36 meter over havet. De ligger begge nær Kinn kirke SZuý(’7lhilZ(’]’(3Yl, 5O meter over havet, og Storeþ(“ldshilleren, 6(i meter over havet, ligger paa sydsiden af øen. Trollhole paa øen Reksten i øst for Kinn er en høi, smal hule, som gaar ind i sydøstlig retning øverst i en liden urfyIdt kløft paa nordsiden af øen, 52 meter over havet. Bredden er ved indgangen 3.4 meter. Hulen siges at strække sig langt ind, og det heder, at man har fulgt den 15O favne ind, hvor man standsedes af en brat fjeldl1ammer. Ovnen Paa Vestsiden af øen Litle Batalden i nord for Kinn er to huler. Indgangen til Ovnen ligger i en urfyldt kløft, 6ö meter over havet. Bergarten er breccie. Hulen gaar ind mod øst. Mundingen er saa godt som tilstoppet af ur, der ogsaa ud- gjør hulens 4OÓ nedadskraanende bund. Sidevæggene er lodrette. Hulens østlige væg viser jætte- grydeagtige fordybninger, der ikke er smaa. Storhill(+ren ligger længer i nord. Ved indgangen er den 24 meter bred og ligesaa høi. Væggene gaar gradvis sammen oventiI i «spidsbuestil». Langs efter det øverste i taget strækker sig en lodret-staaende sprække. Hulens længde er 46 meter. Dens di- mensioner aftager gradvis indad. Bergarten er hornblendeskifer. Paa Askroven over gaarden Val-nik er en dyb hule, der efter sagnet skal bestaa af 3 forskjellige rum, hvoraf det inderste er lukket med en jerndør. Adgangen til hulen er besværlig og skal