Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/184

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

ur-:o1.oG1. ] 71 De i forbindelse med hulerne staaende miner af Selje kloster er andetsteds omtalt. I Daviken er en ganske smal og lang hule i nærheden af =—:Biskj(Zilen» ikke langt fra gaarden Angelsh-aug. Den er lidet kjendt. . Ifra Gloppen omtaler .I. Neumam: (Urda I) en hule, som han kalder S—imzerhilImwe, nordenfor gaarden Eide, 180 alen lang, under en bue af fjeldet, der rager omtrent 8 a lO alen udover og danner et fuldkomment tag. Hvælvingen er hyppig overtrukken med en kruste af drypsten. — Høiden anslaar han til henved 1000 fod over den under- liggende dal. Jutalsgroften kaldes efter Neuma)m en hvælvet fjeldgrotte nedenfor Sinnerhillerne; den har næsten polerede vægge, er 18 alen i dybde og bredde og 12 alen høi under hvælvet, der lige- som understøttes af et uhyre 12 alen høit fjeldstykke, som ligner en bantasten og er i roden 51 alen bredt. Dette fjeldstykke, der i hældende stilling staar midt i grottens portal, kaldes .Iutulen. Søndfjord er temmelig rig paa huler, særlig Kinn herred. Kim2ekZm:en paa øen Kinn er ikke nogen egentlig hule, da den ikke er overhvælvet, men da dette skar, der gjør, at fjeldet faar en form af en klove, er dannet af havet paa samme maade som mange huler, omtales den her efter beskrivelse af H. Reus(—h. Det 316 meter høie fjeld, som indtager størst-eparten af Kinn, adskilles fra et mindre fjeld i vest ved det fra nord mod syd gaaende temmelig brede skar. HøiskarPf, med høieste punkt 86 meter over havet Det vestenfor Høiskaret liggende fjeld er ved Kinnekloven delt i to dele (223 meter og 191 meter). Ki1mekloVens retning er fra omtrent sydsydvest til nordnordøst. Fra nord gaar man op i k1oven, først over nogle lave strand- klipper, dernæst over en myrdækket flade, som ligger foran kloven. Under opstigningen i kloven er en steil, paa siderne græs- klædt ur; kløften er først forholdsvis bred, senere smalner den af. Uren danner øverst, 120 meter over havet, en skarp kam, hvorfra det saa bærer nedover under ganske tilsvarende forhold. Bergarten er gneis i foldede og krusede lag. Væggene i Kinnekloven er nogetnær lodrette og nøgne Høiskaret har større dimensioner og er langt videre end Kinnekloven. I Høiskaret strækker sig en mægtig gang af en mørk, sortgrøn, porfyragtig grønsten. Huler paa Kinn er: