Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/126

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

NATURLIG BES1(AFFENH1—:1). 113 bræ), den store Bersetbr(e og Ti-erbr(Ben (den nordlige Bersetbr(e). hvilke tre bræer kommer ned i Krondalen. Nigardsbræ(*n og Faab(“rgstølsbr(een kommer ned i sidedale, og den saakaldte Lodalsbr(e kommer ned mod Jostedalens øverste del, som kaldes Stor-dale)a, og i samme dal kommer ogsaa ned Stegaholtbr(Pen. Alle disse bræer ligger i sidedale eller afdale, som kommer ned i Jostedalen paa dennes høire side eller fra vest og nordvest Krondalen gaar vestover omtrent 35 km. fra Ganpnefjorden oppe i Jostedalen, og gjennem denne sidste gaar kjør-bar vei, og saa er det omtrent 8 km. ind gjennem KrOndalen til bræerne. Grø1meskredbræen er temmelig ubetydelig og ligger i en side- dal til Krondalen. Bræens høide over havet er omtrent 530 meter. Den største bræ i Krondalen er B(Zrs(‘tbr(een, som naar ned i bunden af Kronda1en til 450 meter over havet (Bohr 452 meter). Der er en hovedbræ, mod hvilken 2 mindre strømme strækker sig fra de to sider, uden at de dog gaar sammen. Høit oppe falder disse tre bræer udover de steile fjeldvægge med en vid- underlig malerisk virkning. Denne hovedbræ gaar ned i dalbunden med en bredde af 500 m. og er noksaa fri for sprækker. Bræens længde er omtrent 3000 m. For-bes har fra 1851 en tegning fra Bersetbræen, som viser, at dengang gik begge de to smaa bræer sammen med hoved- bræen Fjeldet mellem hovedbræen og den lille bræ paa nord- siden dannede da en ø eller nunatak i isen. Af det store berg, som sees paa sydsiden af hovedbræen mellem denne og den lille bræ, stak da kun en liden flek frem af ismasserne. Foran Bersetbræen ligger der nedefter dalen 8 endemoræner. Den 1ste af disse omtrent 180 m. fra bræenden. » 2den —»—— — 45O —»— » 3dje —-»— — 580 —»— » 4de —»— — 880 —»— » 5te —»— — lO5O —»— » 6te —-»— — 120O —»— » 7de —»— — 15OO —»— » 8de —»— — l680 —-»— Af disse endemoræner er den 7de og 2den de betydeligste, saa Ved dem maa bræen have staaet i længere tid. Foran den 8de endemoræne ligger flere kjæmpemæssige flytteblokke i den forholdsvis flade dalbund. En af de største af disse har en C v Nordre Bergenhus nmt.