Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/977

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


„ I-IISTOR1E. 967 Knud Ovessøn Gjedde til Vestergaard var amtmand omkring 1680 og fik i 1680 tillige Vardøhus amt. Christian Kruse var amtmand i aarene 1687-91. Peter Christo.ffersen Tønder var amtmand 1691-94; han eiede og beboede Dønnes gaard og gods. Christoffer Heidemann var amtmand fra 1694-1702; han døde i Kjøbenhavn i 1703. Frederik Splet var amtmand og kaptein og døde i embedet i 1704. “ Ove Sørensen Se-helderup blev amtmand i 1704 og var amt- mand til 1751; han boede paa Storfosen paa Ørlandet Hans Hagerup, senere adlet som Gyldenpalm, var amtmand fra 1751--67; han blev i 17’43 udnævnt til Vice-amtmand med expectance efter Schelderup. I 1767 blev han stiftamtmand i Kristiansand. .]oaehim de Knagenhjelm var amtmand fra 1771-89, da han fik afsked paa grund af svage1ighed. “ Christian Thorber Hegge var amtmand fra 1789-1811; han boede paa Bodø og døde i Trondhjem i 1818. W Christen Elster var amtmand fra 18ll-l5, da han forflytte- des til Nordre Trondhjems amt. De senere amtmænd har været: Johan Ernst Berg 1815-28. Adam Joh-an Fredrik PouLsen, greve af Trampe 1829-33. Lars Bastian Ridder Stabell 1834-47. Niels Weyer Arvesehoug 1848-53. Poul Peter Vilhelm Breder 1854-58. Carsten Smith 1858-67. Claus Nieuu)ejaar Worsøe 1867-78. Otto Benjamin Andreas Aubert 1878-89. Rasmus Theisen 1890. Biskopen Nordland hørte i den katholske tid til erke- stolen og vedblev at høre til Trondhjems stift helt til Tromsø stift oprettedes i 1808. Den første evangeliske biskop, der 1542 valgtes af dom- kapitlet, var nordlændingen magister The-rtZjørn Olajssøn, af familien Bratt, udnævnt 1546, død 1548. - De senere biskoper i Trondhjem i den tid, Nordland hørte til Trondhjems stift, var-: Ma.g. Hans Gaas 1549-78. Mag. Hans Mogensen 1578-95. Mag. Isaak Grenbeeh 1596--1617. Mag. Anders Christensen Arreboe 1617-22. Mag. Peder Sehjelderup 1622-42.