Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/949

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


H1sToa1E. 939 hvorved Gerss blev fjernet fra Statens bygninger paa Nyholmen, og husene blev ryddiggjorte for alt, hvad der tilhørte Gerss. Tolder Helliesen fandt det imidlertid byrdefuldt at opfylde det Vilkaar at have tilsyn med militærets eiendomme paa Ny- holmen og ønskede at blive boende paa Bodøgaard, men i 18l9 paalagde finansdepartementet ham at flytte ind i Statens huse fra vaaren 1820. Udkastelsen i l818 var saaledes ingen nødvendighed. For Bodøsagen var den skjæbnesvanger. De fremmede paastod, at det var bergensernes og trøndernes handelsskinsyge, der voldte Vanskeligheden Amtmand Christen Elster var venlig stemt mod Gerss, og ligesaa J. E. Berg, som i 1815 afløste ham. Det er vanskeligt at holde ud fra hinanden de forskjellige londonske handelshuse, der sammen med Gerss var interesserede i forretningerne paa Bodø. Der optræder et handelshus Everth (f: sen, der i virkeligheden var som en straamand for et stort bankierfirma i London med fornemme folk som baronetten sir Peter Pole som medlemmer. Det var sir Peter Pole og hans kompagnoner, som havde den hele fortjeneste og det hele ansvar. Det er imidlertid vanskeligt at holde rede paa de forskjellige handelshuses indbyr- des forhold. I l8l8 blev af John Everth en ny mand, David ‘S’tead, taget med i forretningen; han havde nogle tusen pund sterling til sin raadighed, og disse kunde flnde en fordelagtig anvendelse ved spekulationer paa Nor-dland. - Stead hørte til de mennesker, som plukkes af listigere per- soner. Et større parti varer skulde med Everths skibe afsendes til Bodø; for de indkomne penge skulde kjøbes fisk, som skulde sendes til 1talien. Stead betroede John Everth ledelsen af det hele foretagende. Sandsynligvis har det fornemme bankie1-hus villet benytte Everth & søn til forretninger-, ved hvilke dets egne chefer ikke ønskede at lægge navnet til. Stead skjød ind i foretagendet 14 O00 pund sterling, og for dette beløb blev der kjøbt varer, delsi London, dels i Antwer- pen. Varerne blev indskibede i London og Antwerpen paa tre fartøier, alle bestemte for Bodø. Det var skibet «Commerce d’Anvers» - i almindelighed kaldt «Commerce» -, briggen «St. John» og skonnerten «Forsøget». Ombord paa «St. John» reiste John Everth selv til Bodø. Med samme skib reiste Alexander Shire.ff, Steads supercargo, samt Thomas Nemstead, der skulde være bestyrer af et stort brændevinsbrænderi, som skulde anlægges paa Bodø. «Commerc-e» kom 26de mai 18l8 til Bodø, og skipperen,