Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/927

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


H1sTon1E. 917 den nordlandske almue indtil videre skulde «udi fredstid være forskaanet for kompaniers anrettelse». Men almuen der i lenet skulde paa beleilige tider og steder nogenledes blive indøvede. I 1657 var der i Nordland opsat tre kompanier, Helgelands, Saltens og Senjens, og derhos var der fjeld- og fjordvagter. Først ud paa høsten 1657 fik kompanierne sine officerer fra Bergen. Samlingsstedet for afdelingen, der deltog i toget, var vistnok Saltdalen. Der er her ved Rognan ved elvens udløb i fjorden et sted, som kaldes Skandsen. Her havde Preben von Ahnen sin leir, og sagnet beretter, at «junkeren» laa der i et halvt aar, og at han ikke var nogen norsk mand. I en beskrivelse over Nordlands amt fra 1743 af major Peter S(-hnitler heder det: «Tvende gamle Skandser ser man Rudera af endm1 paa Botten af Saltens-Fjord, af Amtmand Preben von Ahnen og Knud Geddei Kong Kristian Vte høilovlig Ihukommelse hans Tid, A.o nogle og 1670 (skal være 1650) opbygde, den Ene mindre af Jord ved Munden eller 0osen af Salt Elven, hvor denne i Saltens Fjord udfalder, paa vestre Lands Side, den anden af bare Furre-Timmer, med 4 vide Bolværker paa Fiskvog Bakken imod Fjorden, omtrent 10O Skridt stor tvers over; til hvilke at bygge man ’har brugt Land-Soldater, som i den Tid var udskrevne. Anledningen til denne Forskandsning har vel det Indfald givet, vel bemeldte Amtmand von Ahnen om den Tid gjorde fra Saltdalen ind i Sverigs Pitå Lapmark, og der lod deres Smelte Hytte og Huuse afbrænde, fordi de Svenske, efter hans Formee- ning, var gaaet over Grændsen, og paa Nasa-Vara - et norsk Fjeld - havde skerfet efter Sølv Malm, og ladet den derfra til Smelte-Hytten i Pitå Lapmark overføre; ihvorvel disse Skandser synes uforgribelig ikke kunne have været Landet til noget For- svar; thi fra Søe Kanten laa de en 4, og fra Grændsen til Lands en 6 Mile, igjennem en Vei over Fjelde og Moradser (ubeboede Udørkener) ikke uden for ledige Personer om høieste Sommer-Tid passable; desforuden kan fra Sverig denne Strekning af Saltdalen forbigaaes, og ligesaavel Sønden for til Bejerdalen som nordenfor til Foldens Fjord nedkomme. Imidlertid har denne Amtmand von Ahnens Entreprise efterladt sig en stedse- varende Ihukommelse, idet den Dal, hvor Salten E1v i Grændsen opkommer, over hvilken Amtmanden, som den Tid blev kaldet Junker, gik ind i Sverig, af Bønder og Lapper endnu til denne Dag kaldes Junkerdal, og et Støkke af Saltelven, der hvor han med sine Folk overfoer, har det Navn Junker-Elv. Den svenske Lappe Kirke i Pitå Lapmark, der hvor denne afbrændte Smeltehytte havde staaet, har til denne Dag beholdt det N avn: Hytte-Kirke, et Annex under Ariplo Hoved Lappe Kirke.»