Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/89

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


8O No1m1.ANos Au-I . paavist ved Nordlands kyst en række fiskerige egge og banker for kveite, lange og brosme, hvor et havfiske holder paa at komme istand, dels er igang. Det er tidligere, under afsnittet om havet, omtalt, hvorledes styrtningen mod det store verdenshav forløber fra Storeggen udenfor kysten og langs denne, indtil den længer nordlig fort- sætter ud fra den norske kyst til Spitsbergen. Her skal denne og bankerne udenfor Nordlands kyst omtales. Ved Andenes er .9ggfiDgË19d(1-’§I9;’dxlZ§t saa nær land som ikke noget andet sted langs den norske kyst. Andenesdju.fta er ogsaa en gammel kjendt fiskeplads, hvor aabne baade kan fiske paa den fiSkerige eg uden synderlig fare. Med aabne baade drives her bankfiske og skreifiske som før omtalt. Fisket her er i virkeligheden et havfiske. Andre steder ligger denne eg langt fra kysten. Mellem fiskefelterne paa Storeggen og felterne om Røst lig- ger kystbankerne langt fra land med store dybrender imellem. Fiskepladsene kan ikke gjenfindes efter med paa landet, og der er ikke nogen skarp eg at lodde sig ud til. Der har- tid- ligere ikke været fisket over store dele af disse mægtige vidder, som strækker sig mellem hele tre breddegrader, og som ogsaa er store i retningen øst-vest. Renderne, som gaar lige ind imod land, er noget over 2OO favne dybe, oftest med ganske blød bnnd. Paa denne slikbund er der faa fiske. De tre mest ud- prægede render er her kaldt Halten-, Sklirma- og To-ænadybene efter de banker, som de begrændser. Paa ski-aaningerne op mod de grundere flak, hvor bunden er sandig, og paa bankerne, som er endda grundere, holder fisk gjerne til. Paa de indre banker og flak har der ogsaa hidtil været fisket ganske meget, særlig paa Halten- og Skli)mabanker)2e, som begge er grundere end 1OO favne, og paa Haltenflaket ca. 5O favne dybere. Trænabanken har ikke været drevet af dampskibe; den rager op mellem 1OO 15O favne. Og længer ud fra land, paa de rygge, som skyder op mellem renderne og stordybet, eller som dannes mellem ren- dernes bugtninger, blev der tidligere ikke flsket. Heller ikke kjendte man noget til selve eggene udenfor. Det var især for at faa disse egge og rygge undersøgt, at der blev gjort «fiske- forsøg i eggene fra Storeneset i Nyeggen og nordover» i 1903 fra juni til september. Paa denne strækning fra Storeggen til Røst ligger kyst- bankerne langt fra land; ud for Helgeland er eggen over 30 mil fra land, Storeggen ved Søndmør er kun ca. 8-lO mil fra land. Der undersøgtes baade eggen og de grundere flak, Sklinna- b(mken, Trænabanken og langs Skjoldryggen, der strækker sig langs eggen; kun nogle faa forsøg gjordes i dybrenderne. Ude