Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/90

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


F1sKER1ER. “ 81 paa Skjoldryggen viste der sig at være meget fisk; fangsterne var rige baade paa kveite og anden fisk, særlig brosme. Ogsaa eggen nordenfor Skjoldryggen-Ti-ænaeggen og den store banke Trænabanken, gav enkelte gode fangster. Allerede samme som- mer blev disse felter drevet af dampere“ fra Romsdals amt, og i de sidste aar har de faaet betydning som fangstpladse for fiske- damperflaaden om sommeren. Paa Sklinnabanken fiskedes ved forsøgene godt paa den syd- vestlige del, særlig lange og brosme. Paa Trænabankens vest- kant fiskedes bra, kveite og brosme. Af lange var der lidet. Paa sydkanten af Sklinnadybet var meget lidet fisk. Ryggen mellem Sklinnadybet i øst og kystbankens afhang mod Nordhavs- dybeti vest, Skjoldryggen, er omtrent 7O kvartmil lang, men for det meste ganske smal, indtil nogle faa kvartmil; paa det grundeste er den l40 favne. Langs denne ryg gjordes en mængde forsøg, og paa alle forsøgte pladse blev der fisket ud- mærket, især kveite og brosme. Den nordligste del er ikke for- seg-t. Ved den 66de breddegrad gaar der en stenet tverryg, hvor der ikke er kveite, men ganske meget rund fisk; og lige i kanten af dette stenede parti er der god kveitebund. Inde paa Træuabanken fandtes stor kveite og noksaa meget brosme. Paa Trænaeggen er koralbund nogle steder, men ikke lidet fisk. Paa en liden banke, Gamle-mbanken, fiskedes godt, stor kveite, bros- men var her smaafaldende. En anden liden banke syd for Sklinnadybet, Garsholbanken, blev drevet med godt udbytte. Nede i Sklinnadybet ordes liden fangst. Der var blød ler i alle retningen Strømforholdene var meget gunstige. Paa strækningen Trænen-Røst, mellem 66Ó 52‘ og 67Ô 11‘, er bunden ikke gunstig for fisket. Fra 6701l‘ til 670 20‘ er bunden heldig for driften, og der er meget fisk. Mellem 67Q 2O‘ og 67Ö 27‘ er bunden opfyldt med koraller, som foraarsager stort linetab, men der er adskillig kveite. Fra 67Ó 27‘ og til 68Ò lO‘ er meget fisk, og bunden er gunstig for driften. Der er om- trent som paa Storeggen udenfor Sønd- og Nordmøre, og man vil kunne drive et ligesaa lønnende bankfiske herfra som for Aalesund. Røst-, Lo-fot- og Vesteraalsbanken er en sammenhængende undersjøisk lang slette, firkantet, paa hvis østlige del stikker op de steiIe øgrupper, efter hvilke banken har sit navn. Længderet- ningen er sydvest til nordøst, og den hele banke, fra hvilken øerne hæver sig, begrændses i sydvest af Trænadybet, i sydøst af Vest- fjorden og Ofotfjorden, i nordøst af Vaags- og A11sfjorden og i nord- vest af Nordhavsdybet. Dybden paa femti favne ligger hele veien noksaa nær øerne. Paa denne banke er det, de store skreifiske- rier drives, og især da mellem Lofotvæggen og Vestfjordene G - Nordlands amt II.