Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/876

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


866 NORDLANDS AMT. i det græske hav, og blandt dem ogsaa Kreta eller Kandia. Ved sit herredø1nme i disse egne var venetianerne herrer over orient- handelen, og de indførte alle indiske krydderier til Europa. Det meste af den store udførsel fra det byZantinske keiserrige og fra 0rienten gik over Venedig og over Genua. Det var foruden krydderier og vin alle slags varer: silketøier, guld- og sølvind- virkede stoffe, bomuldsstoffe, fine glasvarer og andre luksus- gjenstande. Fra Venedig gik handelen over land gjennem Syd- Tyskland, hvor Regensburg, Augsburg og Niirnberg i det l5de aarhundrede var rige og blomstrende stæder paa grund af sin forbindelse med Venedig. Venetianerne førte fra begyndelsen af det 14de aarhundrede selv sine va.rer til England og Flandern, hvorfra de tyske hanseater førte dem til Tyskland, de nordiske lande eller Rusland. Qverinis skib, der var bestemt til Flandern, seilede ud fra Kreta. Fortæ1lingerne om Qverinis færd hører til de faa beret- ninger om Norge fra det 15de aarhundrede, og da det er en skildring af livet paa Røst fra øienvidner, saa er beretningen i sit slags enestaaende Qverinis reiseberetning skildrer desuden livet i en landsdel, som var saa lidet kjendt, og hvorhen udlæn- dinger næsten aldrig kom. Det var i aarhundreder forbudt ud- lændinger at handle og seile længere nord end til Bergen. Hverken paa det nordlige Norge eller paa Finmarken, Island, Færøerne, Shetlandsøerne og Orknøerne fik fremmede lov at drive handel. Vistnok blev forbudet ofte overtraadt; men det bidrog dog til, at Nordland gjennem aarhundreder kom til at ligge som bortgjemt. . Om Qverinis reiser er der to beretninger. Den ene er skre- vet a-f Piero Qverini eller Qverino, venetiansk adelsmand og fører af skibet. Den anden beretning er nedskrevet af Antonio d-i Cho- rado de Cardini fra FirenZe efter beretning af Christojalo Fim-avantP og NiColo de MíChíBlB, hvilke begge var med paa reisen med det ulykkelige skib. Disse to beretninger blev i l6l3 oversatte og trykt paa tysk af Hiernumus M6gí86r i en samling reisebeskrivelser om Norden (Septentrio novantiquus); der er i denne oversættelse nogle mis- forstaaelser, som at skibet hed «Malvasir», medens der staar„ at det var ladet med vinen malvasir. Ligesaa er udeladt eller omskrevet bønner til den hellige jomfru eller ytringer, som viser, at venetianerne var katoliker. Megisers oversættelse blev igjen i uddrag oversat paa norsk af Gerhard Schøning i det Trond- hjemske selskabs skrifter (l763). Schøning har kun kjendt den tyske oversættelse, og dennes feil følger derfor med, og de senere beretninger støtter sig til Schøning, undtagen et uddrag af pro- fessor G. Storm i Det norske geografiske salskabs aarbog l896-