Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/869

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HlSTORIE. 859 sagedes som forhen af finnefærden eller forleningen med finne- skatten og kronens eneret til handel med finnerne. Syslen var en af de mest indbringende og udnævnelsen en udmærkelse Det antages, at det var jarlens hensigt at faa disse to -ivrige og for- maaende tilhængere af kongen saa langt fjernede fra ham som muligt og derhos at sætte splid mellem dem indby“rdes, hvortil fællesskabet i embede og indtægter kunde give rig an1edning. Det endte med, at Vegard blev dræbt af Andres Skjaldarband, hvilket formodentlig skede i Harstadhavn. I 1224 foretog Skule jarl ledsaget af Sigurd Ribbung en reise til Haaloga1and, maaske for at lade sig hylde i denne fjerne del af riget, der hørte til hans part, men hvor han neppe før havde været. Jarlen kom til kjøbstevnen i Vaagan og lagde ind i Kirkevaag Etpar af hans hirdmænd med endel andre gik alle- rede natten efter hans ankomst iland og dræbte hirdmanden Arne He1îja-rdal, en Søstersøn af den mægtige Paal Vaagaskalm, fordi han tidligere havde dræbt en af deres kamerater uden skjellig grund. Om morgenen, da jarlen vaagnede, var alle mand paa skibet foran masten borte, endog sysselmanden Ivar Utvik, der ledsagede ham paa reisen. Paa jarlens spørgsmaal om, hvor de var, fik han til svar, at de var til stevne i Vaagan, og de fleste af dem var bevæbnede. Han ilede straks iland, kun iført linklæder. Da han kom til stevnepladsen, var drabet allerede begaaet, hvorover jarlen blev ilde til mode. Samme morgen blev holdt thing, hvor Ivar Utvik førte ordet i hirdmændenes navn og tilbød forlig og bod, men Paal Vaagaskalm, der var kommen om natten, var forbitret over søster-sønnens drab og vilde intet forlig modtage; han mente, at Ivar Utvik kunde have passet sin seiladS, da han seilede fra Bjarmeland, det var bedre end at stille sig i Spidsen for dem, der dræbte kongens og jarlens hird og sine egne kamerater. Der- med endte thinget; det uforligte drab drog et andet efter sig, og det bidrog maaske ogsaa til at gjøre forholdet mellem Paal Vaaga- skalm og jarlen kjøligere end før, da jarlen fremdeles beholdt Ivar Utvik i sin tjeneste istedetfor at afskedige ham. I l239, da hertug Skule havde taget kongenavn, sendtes tre høvdinger, Algaute, Paal Fot og Sigurd Parten, til Haalogaland. Algaute drog tillands over Eldueidet (Namdalseidet), Paal og Sigurd langs kysten i skibe og dræbte for fode alle dem, som de antog for ivrige tilhængere af kongen, og røvede deres gods. Først dræbte de bonden Jon svarte paa Bjørø i Flatanger og en anden mand af samme navn; derfra drog de til Torgar, mishandlede bonden Ingjald, plyndrede hans gods og borttog hans skude; en anden skude røvede de paa Brønnø; paa Telgarheim (Tilrem) i Brønnø, hvor en vis Jon Silke boede, tog de alt, hvad de fandt. Han var selv tilfældigvis ude paa Vega, hvorhen hans