Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/868

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


858 NORDLANDS AMT. kirke paa Enge1øen, og ventede der. Paa Vidkunns skib saa man dem ikke, før de var næsten lige indpaa; seilet blev da i hast firet, men birkebeinerne lagde til og gjorde et heftigt angreb. Vidkunns mænd fik ikke engang tid til at sætte baaden ud og sende kvinderne bort, saa hurtig gik det. De havde hverken skjolde eller brynjer, men alene angrebsvaaben, og birkebeinerne fik snart overhaand. Vidkunn faldt og størstedelen af hans mandskab; birkebeinerne tog «Guldringen» med hele dens ladning og førte den til Trond- hjem til Sverre, som roste dem. Vidkunns Søstre maa ogsaa være faldne i Sverres hænder. Sandsynligvis har han ikke sat dem paa fuldkommen fri fod, før efter kong Magnus’s fald, da han ei kunde ønske, at nogen af dem giftede sig med Magnus eller en af hans mænd og bragte de rige ættebesiddelser i med- gift, som nu efter broderens fald var deres arvelod. En af dem, Ragna, ægtede siden den for sin lovkyndighed navnkundige len- dermand Bjarne .Ma“rdssøn. Denne blev i 1199 haardt brand- skattet af kong Sverre, fordi han havde sluttet sig til baglernes parti. Ved rigsmødet i Bergen nævnes han som tilstedeværende. Han har sandsynligvis boet i Bjarkø. I slaget ved Fimreite 1184 faldt af høvdinger fra Haaloga- land V-iUam af Torgar. Han hørte til Torge-ætten, om hvilken det heder, at den var indvandret fra England, da Olav Kyrre 1067 kom tilbage til Norge efter sin faders uheldige slag ved Stanford Bri(lge. Navnet Viljam, som var et særkjende for denne æt, antyder, at dens traditioner maaske er rigtige. I aaret 1198 kom baglerne til Haalogaland, hvor de lagde ind i hver eneste fjord og øvede megen vold, men samlede tillige betydeligt bytte og fik derhos fylkets bedste mænd i følge med sig, navnlig Thore Eindridessøn Knapp, Guthorm i Mjola (Melo) og hans broder Brynjolv, Halldor i Hjørleivsvik med sønner, Ivar Nev, Gregorius Kik, som længe efter blev gift med kong Sverres datter Cecilie, Erling i Tjotta, GunZelin PræSt og Bjarne Mardssøn, der paa denne tid vistnok allerede var gift med Ragna- Erlings- datter i Bjarkø og derved saa at sige selvskreven til at slutte sig til baglernes parti. Under Haakon Haakonssøn ophøiedes i 1218 til lendermand den anseede haalogalænding Paal Vaagaskalm paa Dynjarnes (Døn- 11eS); han synes at have været sysselmand i den sydligste del af Haalogaland eller den saakaldte Alastarhaug (A1stahaug) sysse1. Paal Vaagaskalm paa Dønnes blev aabenbart den fornemste lender- mand paa Haalogaland. Kort efter Haakon Haakonssøns trolovelse med hertug Skules datter Margrete udnævntes to af kongens nærmeste venner og fasteste støtter, Andres Skjaldarband og Vegard Ve-radal, til syssel- mænd i den nordligste del af Haalogaland. Denne syssel led-