Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/834

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


824 NoH1)I.AN1)S AMT. Øivind lod sig ikke sige. Da tilbød kongen ham gaver og store indtægter, men Øivind viste alt fra sig. Da truede kongen med Iemlæstelse eller død, men Øivind gav ikke efter. Da lod kon- gen bære ind et fad fuldt af gløder og satte det paa Øivinds mave, saa denne brast. Øivind sagde da, at de skulde tage fadet af ham; han vilde tale nogle ord, før han døde. Da dette blev gjort, spurgte kongen, om Øivind vilde tro paa Kristus; men han sagde, at han ingen daab kunde faa, han var en aand, skabt i menneskeham ved finners trolddom, da hans fader og moder ikke før fik barn. Saa døde Øivind, han havde været den tryllekyndigste mand, heder det. Denne beretning er et eventyr, og er en form af eventyret om guldhaaret, hvorefter et ægtepar, som er børnløst, faar en søn ved magiske midler ved hjælp af et overnaturligt væsen, mod at gutten ved en bestemt alder skal tilfa1de dette over- naturlige væsen (se Finmarkens amts beskrivelse, bind II, pag. 600 og 612l Hvis disse beretninger om Haarek af Tjotta er rigtige, saa har han begaaet et skammeligt forræderi mod sin ven Øivind. Om han igjen var bleven svegen af Sigurd og Hauk, er ikke klart. Under det første ophold i Nidaros kan Sigurd og Hauk være blevet vundne af kongen, og deres vægring ved at antage kristendommen kan have været en maske, og at deres flugt og kon- gens harme derover var et aftalt spil mellem dem og kongen, er tydeligt nok. Om de virkelig har overlistet Haarek og tvunget ham til at gjøre reisen til Nidaros mod sin vilje, er ikke kIart. Maaske har de i stilhed vundet Haarek ved hemmelige løfter fra kongen, saa at han egentlig godvillig fulgte med. Den hele historie om hans tvungne reise kan saaledes være en opdigtning, som de efter aftale udspredte ved ankomsten til Nidaros. Om vaaren 999 seilede kong Olav nordover med skibe og folk. Kongen selv var paa skibet Tranen, en 30-rummet snekke. Han styrede med hæren nord forbi Byrda eller Bør-ø i Bjørnør og saa til Haalogaland Overalt, hvor han kom til land, holdt han thing og paabød alle folk at antage den rette tro. Der var ingen styrke til at staa imod, og alt land kristnedes derfor, hvor han reiste. Vistnok var det den nordlige del af Nordmøre og Na-mdalen, som kristnedes paa denne tur. Kong Olav kom paa gjæstebud til Tjotta hos Haarek, og da blev Haarek og alle hans mænd døbte. Haarek gav kongen store gaver, blev hans mand, og lik af kongen landindtægter og lendermands værdighed Det har sikkerligen været finnekjøbet og finneskatten, hvorom der blev truffet aftale med Haarik. Hans søn Einar Fluga havde den efter ham. Af de haalogalanske høvdinger var efter dette Øivind Kinn- riva og Haarek af Tjotta hver paa sin vis uskadeliggjort.