Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/833

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HISTORIE. 823 slaget ved Stiklestad. Haarek havde i lang tid finnekjebet og kongens syssel i Finmarken, undertiden alene, men undertiden havde han den sammen med andre. Om vaaren en godveirsdag, da Haarek var hjemme paa gaarden med faa mænd og kjedede sig-, foreslog Sigurd, at de skulde ud og seile til tidsfordriv. Haarek vilde gjerne det. De drog frem en seksæring, tog fra 11østet seil og redskaber, og Haarek lagde roret tilrette. Sigurd og hans broder var fuldt væbnede; de var vant til stadig at gaa slig hjemme paa gaarden. Før de gik i baaden, kastede de ombord nogle løber med smør og en kurv med brød, og en stor bøtte øl bar de ud paa skibet. Da de havde roet et stykke, satte de seil til, og Haarek styrede; det gik da raskt fra Tjotta. Da gik brødrene hen til Haarek, og Sigurd sagde til ham, at han fik vælge enten at lade dem nu raade for reisen eller lade dem binde ham, det tredje valg var, at de kunde dræbe ham. Brødrene var rustede, og Haarek syn- tes da, at det var rimeligst at lade dem raade for reisen. Han svor paa, at de skulde faa raade. Siden styrede Sigurd langs landet og vogtede vel paa, at de ikke mødte folk. De fik god bør og seilede ind til Nidaros til kong Olav. Siden talte kong Olav til Haarek og vilde, at han skulde døbes, men Haarek vilde ikke. Kongen og Haarek talte om dette i mange dage; men de blev ikke enige. Tilsidst sagde kongen til Haarek, at han skulde fare hjem, og at han ikke vilde gjøre ham noget ondt for det første. Først fordi der var nært frændskab mellem dem, og dernæst fordi han kunde sige, at han havde fanget ham med svig; men til sommeren vilde han hjemsøge haaløigerne og refse dem, som stod imod kristendommen. Haarek Var vel til- freds med at komme bort derfra saa snart som muligt Kong Olav gav ham en god skude med 10 eller 12 mand paa hver side og proviant. Haarek fik med 3O mand. Han reiste saa snart, han kunde; men Hauk og Sigurd blev hos kongen og lod sig begge døbe. Da Haarek kom hjem til Tjotta, sendte han bud til sin ven Ø‘?c;ind Kinm-iva og underrettede ham om, at han havde truffet kong 0lav, men ikke ladet sig kue til at antage kristendommen; videre berettede han, at Olav vilde komme til sommeren med en hær imod dem, og han bad Øivind snarest komme til ham. Øivind reiste saa snart som muligt med en let skude og faa mand til Tjotta, hvor Haa- rek tog vel imod ham. Haarek og Øivind gik straks paa den anden side af gaarden for at tale sammen; men snart kom kong Olavs folk, som havde fulgt Haarek nordover, og tog Øivind til- fange, førte ham til skibet og seilede med ham til kong Olav i Nidaros. Kongen befalede ham at lade sig døbe, men Øivind svarede nei. Kongen brugte blide ord og ligesaa biskopen, men