Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/835

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


- HISTORIE. 825 Den tredje af høvdingerne paa Haalogaland og maaske den mægtigste af dem alle var Thore Ifiorf i Vaagan. Ved efterret- ningen om kong Olavs nærmelse samlede han folk og skibe for at møde ham. Det samme gjorde Raad den ramm(-, en mægtig høvding, der boede paa Godø i SaItenfjorde11. Raud den ramme var meget rig og havde mange huskarle; en stor skare finner adIød ham, naar han trængte til dem. Raud var ivrig til at blote og tryllekyndig. Han var en god ven af Thore Hjort, og de var begge mægtige høvdinger. Men da kong Olav kom nordover til Haalogaland, samlede de folk og skibe. Raud havde en stor drage med gyldne hoveder paa og 3O rum; ogsaa Thore Hjort havde et stort skib. De styrede syd mod kong Olav. Det kom til kamp, og det blev snart mande- fald, og det gik slig, at haaløigernes skibe ryddedes. Slaget maa have staaet etsteds mellem Tjotta og Salten og, siden der tales om flere bygder, som kristnedes, inden Olav naaede denne, sna- rest i nærheden af Tjotta, maaske udenfor Radund eller Ranen. Raud roede med sin drage ud tilhavs og heiste seil. Han havde paa grund af sin tryllekyndighed altid bør, hvor han vilde sei1e, og han seilede hjem til Godø. Baade efter beretningen i Olav Trygvessøns saga og efter Snorre skaffede den tryllekyndige Raud selv god bør, hvad der altid stod i hans magt. Dette ansaa man vistnok endnu paa Snorres tider for ikke usandsynligt, som det har været folketro ned imod vor tid, at finner kan skaffe bør. Thore Hjort flygtede til land og løb fra skibene; men Olav fulgte, og hans mænd løb fra skibene efter dem og dræbte dem. Thore Hjort var meget fodrap, og kongen løb efter ham med sin hund Vige og sagde til hunden: «Vige, tag Hjorten I» Denne hund Vige havde kongen i sin tid faaet af en bonde i Irland, fordi han sparede hans kvæg, som Vige forstod at udskille af en hel mængde, som Olavs mænd engang, da de øvede strand- hug, drev ned til skibene. Vige løb efter Thore og op paa ham, saa Thore maatte standse. Kongen skjød et spyd efter ham, og Thore gav hunden et stort saar med sværdet; men i det samme fløi kongens spyd under Thores haand og gik tvers gjennem ham, saa det stod ud paa den anden side. Der lod Thore sit liv. Vige blev saaret baaren til skibene. Olav gav grid til alle de mænd, som bad derom og vilde antage kristendommen. Odd Munk beretter et eventyr, hvorefter en hjort skal have faret ud af Thore Hjorts hoved, og den blev dræbt af hunden, dog ikke førend den havde stanget denne et farligt saar. Saa- vel Odd som Flatøbogen taler om, at Olav lod hunden sende til en fin i Thjalfehelle. Kong Olav seilede nordover langs landet og kristnede folk