Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/828

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


8I8 NORDLANDS AMT. reisen, men Skallagrim kom til Island og blev en af de for- nemste nybyggere der. Over det skib, Kveldu1v havde ført, tog hans ven Grim, sædvanlig kaldet den haaløigske, bestyrelsen. Grim var en rig og storættet mand fra Havnø paa Haalogalan(l, der havde udsat sig for kongens vrede paa grund af sit venskab med Kveldulv og hans sønner. Thoro1vs drab blev ogsaa hævnet paa Hilderids sønner. Ketil Høng, en frænde af Thorolv, var blandt dem, der vilde hjælpe Thorolv, da de hørte, at Hallvard og Sigtrygg vilde over- falde ham. Da Thorolv var dræbt af kongen og denne reist fra Sandnes, drog Ketil med 60 mand til Torgar; de dræbte Hilde- ride sønner og deres folk, tog det gods, de fandt, og Ketil drog med alt sit gods, med kone, børn, venner og tjenestefolk til Island. Landnamsmænd paa Island fra Haalogaland er mange. Ketil Hang tog paa Island i besiddelse strækningen mellem den store Thjorsaa og Markarfljot. En del aar senere kom til Island en anseet haalogalænding ved navn Sighvat den røde, der havde ægtet Rannveig, en datter av Thorolv Kveldulvssøns enke Sigrid i hendes ægteskab med Øivind Lambe; ham anviste Høng bolig vestenfor Markarfljot. “ Fra Amd i Haalogaland kom Thore Thussasprenge, der bosatte sig i Helge magres distrikt og en vis Maane, der nedsatte sig i nærheden af Myvatn. Fra Engeløen paa Haalogaland kom Øi1:ind, søn af Lodin Angel, der flygtede for Haakon jarl, men døde paa overfarten til Island; Øivind nedsatte sig paa halvøen mellem Eyafjorden og Skjalfande. Fra Lofoten kom Olav Tvennumbrm1e til Sønderlandet ved Thjorsaa, og fra Almdal i Vefsen Tho)-Stein hvite, der kjøbte land ved Vaapna“fjorden. Fra Sjonaj)orden ved Rad-und (Ranen) kom Geirleiv, der nedsatte sig paa Nordlandet En søn af Karl paa Bjarkø hed Olav Bekk, han dræbte en mand ved navn Thore svarte, blev derfor utlæg og drog i følge med en viking ved navn Ulv til Nordlandet paa Island, hvor han nedsatte sig østenfor Høvde mellem Skagafjorden og Eyjafjorden En kone ved navn Thur‘1“d, kaldet Sundaj’ylder, kom med sin søn Vala-Stein til Bolungavik ytterst ved Isafjorden og nedsatte sig der; navnet Sundafylder skulde hun have faaet fordi hun engangi et naar ved seid fik hvert Sund paa Haalogaland fyldt med sild. Rimeligvis har hun lært sine landsmænd en bedre maade at fiske paa, thi ogsaa efter sin bosættelse paa Island gjorde hun sig fortjent af fiskeriet paa Isafjorden ved at oprette mærker til at kjende fiskegrundene; som løn derfor fik hun et lam af hver bonde ved Fjorden. Som haalogalændinger nævnes fremdeles Øistein Thorsteinssøn, der bosatte sig i Fa“gradal paa Østkanten af landet, Thengel nøøksiglande, der fik land i Helge magres distrikt,