Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/829

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HIS’I’ORIE. 8 1 9 Geirrød, Fim1geir, søn af Thorstein Andr (Ski), og Ulj’ar Kæmpe, der alle bosatte sig ved Breidafjorden, den førstnævnte paa Eyre nær ved Thorsnes, hvor han blev stamfader for Eyrbyggerne. For haalogalæn(ling maa man ogsaa antage en Thorgeir Gunsteins- søn, hvis fader hævnede Grjotgard jarls død ved at dræbe en af de berserker, der havde fældet ham. Der omtales ogsaa en vis Skjaldulv, fra hvis søn Haaløig den saakaldte Haaløigja-æt skal nedstamme. “ Fra Harald Haa1-fagre til Olav den hellige. Da Harald Haar- fagre skiftede landet mellem sine sønner, gav han Erik Blodøkse Haalogaland og Nordmøre og Raumsdal. , Den bekjendte Grl-nhild, med hvem Erik Blodøkse var gift, stammede fra Haalogaland. Hun var datter af Assur Tote paa Haalogaland, og denne samtykkede i giftermaalet. Det eventyrsagn, hvorefter Gunhild var hos to finner i Fin- marken for at lære at trol(le, er omtalt i Finmarkens amts be- skrivelse (II, pag. 656). Efter Erik Blodøkses død var Norge de1t i tre hovedriger, Midtlandet eller Gulathingslagen tilligemed Raumsdal og Nord- møre under Erik Blodøkses sønner, ’I’røvdelagen, hvor Sigurd jarl herskede, og Viken, hvor Tryggve 0lavssøn og Gudrød Bjørns- søn var konger. Om Naumdølafylke og Haalogaland tilhørte Eriks sønner, er uvist. Øivind Skaldespiller havde sit hjem paa Haalogaland, saa Erikssønnernes herredømme maaske ogsaa strakte sig did, ellers vilde maaske ikke Harald kunne have af- tvunget Øivind bøder for nogle vers, som senere omtalt. Haaloga- land regnedes senere som en del af Ladejarlernes fædrene.besid- delser. Haakon jarl havde saaledes mænd fra Haalogaland med sig i kampen mod kong Ragnjrød Eriks-søn. I Haalogaland hørte, som berørt, hjemme Øivind Finnssøn, sædvanlig kaldet Skaldespiller. Han var søn af Harald Haar- fagres datterdatter Gunhild og Fimz Skjaalge, der igjen var en søn af Øivind Lambe og Thorolv Kveldulvssøns enke Sigrid paa Sandnes. Gunhilds fader var .Haljdan jarl, som havde ægtet kong Haralds datter Ingebjørg. Øivind Finnssøn var altsaa en storættet mand; han havde betydelige eiendomme paa Helgeland og var derhos en af de ypperste skalde paa den tid; deraf fik han, som før berørt, tilnavnet Skaldespiller, fordi de øvrige skalde ikke kunde taale nogen sammenligning med ham. Han hang med troskab og hengivenhed ved sin frænde kong Haakon Adalsteins- fostre. Han var med i striden paa Stord, og da kong Haakon faldt, digtede Øivind kvadet Haakonarmaal til hans ære; han beskriver slaget og Haakons modtagelse i Valhall og udtrykker sin sorg og folkets savn. Det er et af de vakreste oldkvad, som er levnet fuldstændig.