Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/827

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestHISTORIE. 817 været med at give Thorolv banesaar, lod nu kampen standse og forbød sine mænd at plyndre, da alt nu var hans eiendom. Han lod sørge for Thorolvs og de andre faldnes sømmelige be- gravelse og seilede selv om morgenen tidlig bort igjen. Paa til- bagereisen fandt kongen skibe samlede næsten i hvert sund; de vilde komme Thorolv til hjælp mod Hallvard og Sigtrygg, hvis reise havde været meget langvarig. Thorolvs morbrødre Ølve Hnuva og Øivind Lambe blev tilbage paa Sandnes, til ligene var begravne og Sigrids husvæsen ordnet. Over Thorolv lod de sætte bautastene. Da de kom tilbage til Trondhjem, var de alvorlige og vilde drage hjem til sine gaarde. Kongen kaldte dem til sig, roste dem for deres troskab og dygtighed og tilbød Øivind alle Thorolvs efterladte eiendomme og gods tilligemed Sigrids haand; Ølve agtede han stedse at beholde os sig. Brødrene tog imod ti1budet. Øivind Lambe ægtede Sigrid og blev ved hende stamfader til en berømt slægt. Deres søn var nemlig Finn Skálgi eller den skeløiede, som blev gift med Gun- hild, en datter af kong Haralds datter Ingeborg i hendes ægteskab med Halfdan jarl; deres børn var Øivind, Njáll, Sigurd og Thora; Njálls datter Astrid blev gift med den anseede svenske mand Ragnvald Gamle og blev ved ham moder“til Steinkell, Sveriges konge. Men den mærkeligste af Finns børn var Øivind, alminde- ligvis benævnt med tilnavnet Skáldaspillir (den, som spiller,’ o: gjør overflødige, alle andre ska1de). Han maa ansees for at have været den ypperste skald i Norge paa sin tid. Hans kvad Hákonarmál om kong Haakon den gode (d. 961) har især gjort ham udødelig. Øivinds søn igjen var Haarek af Hotta. Et forsøg paa et forlig mellem kongen og Thorolvs fader Kveldu1v og hans broder Ska1lagrim strandede, og det kunde ikke længer nytte dem at forblive i landet. De vilde flytte til Island og drog afsted om vaaren (878) med to store knarrer og 30 vaabendygtige mænd paa hver foruden kvinder og børn. De laa en tidlang ved Solundøerne udenfor Sognefjorden, vistnok for at oppebie en leilighed til at hævne sig paa kongen, førend de sagde landet farvel. En saadan leilighed tilbød sig ogsaa. Kongens morbroder, hertug Guthorm, var død i Tunsberg, og hans fire børn, to sønner og to døtre, havde kongen ladet Sigtrygg og Hall- vard hente paa det skib, de havde taget fra Thorolv. Paa Sogn- sjøen kjendte Skallagrim skibet i lang afstand, og Kveldulv var trods sin høie alder straks villig til at angribe det. Da skibet laa for anker om natten, overfaldt de det fra to baade og angreb saa voldsomt, at ingen kunde holde stand. Hallvard og Sigtrygg dræbtes, og hertugens to gutter sprang overbord. De tog skibet og alt godset og seilede til Island.“ Den gamle Kveldulv havde anstrængt sig saa i kampen, at han blev syg og døde paa over- 52 - Nordlands amt II. - C