Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/806

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


796 NORDLANDS AM’I’. Disse navnes ælde viser de oprindeligste bostednavnes ælde eller tilhører den tid, da den første bosætning af et nordisk talende folk er foregaaet Nordenfor Hinnø og Andø faar ønavnene, undtagen etpar af de sydligste, et andet, aabenbart yngre præg. - At de med -vin sammensatte navne er den ældste klasse af navne, dannede med mere almindelige sammensætningsled, derom kan der efter K. Rygh neppe være tvivl. Men der er en navne- klasse, som kan være ældre end disSe, nemlig de usammensatte stammenavne, indeholdende ordstammer, som oftest betegner et lokalt forhold. Allerede ll[un(“h fandt blandt disse navne endel af de ældste, «som maa være opkomne straks efterat landet be- folkedes af vor stamme», og O. Rygh udtaIer, at «man med tem- melig sikkerhed kan tillægge dem en betydelig alder». Mange af dem anser K. Rygh for mindst jevngamle med de nordlandske navne, dannede af -vin og -heimr, tildels for ældre end disse. I Nordland forekommer disse navne i de strøg, som efter de topografiske forhold og tildels ogsaa efter o1dfundenes vidnesbyrd kan antages først at være blevne optagne til bopæle af et ind- vandrende folk. Som eksempel paa saadanne strøg nævner K. Rygh kyst- landskabet Sømn (Sør-Sømn og Nord-Sømn) i Vik og Brønnø. I Sør-Sømn har man i række langs kysten navnene Sund, Vaag, Sande, Steine, Vik, (Søm)nes og tæt indenfor Malm og Bjøru. Først indenfor denne række kommer navne som G-røftem, Holand og Baustad. I Nord-Sømn har man under samme forhold rækken: Mossem, Tilrem, Mo, L2md, Horn; her altsaa de usammensatte navne i række med nogle paa -heimr. Paa Alsten er det rimeligt at søge den ældste bygd langs den vel beskyttede syd- og vest- kyst ved seilleden. Her hersker navnene Skei, (Alsta)haug, Vik (nu delt), Lund og Stokka. Paa Dønna er de mest fremtrædende navne med gunstig beliggenl1ed: (Døn)nes, Glein, Skei, Vaag (med broncealdersfu11d), Bø, Skaga og Strauma. Paa den midt i leden liggende mindre ø Løkta dominerer navnene Sund, Hov og Horn. Paa den indre, vel beskyttede side af Handnesøen i Nesne, har man ligeledes en række saadanne navne: Skaga, Stokka, R-iksen, Saura og Dillra. Længere nord, i Salten, har man i Steigen et ved bronce- aldersfund og meget gamle jernaldersfund udpræget strøg. Her har man langs leden en række navne som Saur, Sund, Skot, Vaag, Steig, Bø, melde og Lund. I HoI Sogn i Lødingen har man paa det bedste strøg ved Tjelsundet rækken Stokke, Hol, Hov og Sand. I Gimsø paa et kyststrøg, hvorfra man ogsaa har gamle oldfund, finder vi rækken Sande, Vinje, Hov, Vik, afbrudt ved et mellemkommende Saup-