Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/791

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FORH1STORIE. 78I men skifersager11es udbredelse i landet og deres forekomst længer syd paa bopladse sammen med flintsager synes at vise, at der ikke af det forskjellige materiale og redskabernes form tør slut- tes til to folk eller to kulturer. Flint forekommer ikke i disse egne, og derfor har stenalderens folk benyttet andre lettere til- gjængelige bergarter. Af spydspidser tilhørende den saakaldte arktiske stenalder er der efter K. Rygh i hele landet kjendt 454 stykker fra 245 fund; af disse .er 44 stykker fundne i Nordland paa 32 finde- steder. Af knive tilhørende denne stenalder kjendes 1 landet 235 stykker fra 1l9 findesteder, og af disse er 33 stykker fra Nord- land fra 21 findesteder. Af disse 33 stykker knive er 2 tve- eggede. To af de nordlandske findesteder synes at være bopladse eller steder, hvor redskaberne er tildannede. Det ene sted er S(mdnes ved Sandnessjøen i Alstahaug, hvor der er fundet 6 spidser, 5 knive, 1 hulmeisel af skifer og en del halvfærdige stykker paa et begrændset jordstykke nær arrestbygningen paa Sandnessjøen. Det andet sted, som antages for boplads, er Vil-ek i Ofoten, hvor der er fundet 2 spidser og 5 eneggede knive paa samme jordstykke. Redskaber, der udtrykkelig angives at være af flint, er fundne paa følgende steder: En flintkniv fra Fornes i Bindalen, en spydspids af flint fra Vaag i Vik herred, en flintøks fra Søm- nes i Vik, en flintspids fra Hom i Brønnø, to økser og en flint- flække fra Alteren i Alstahaug, to flintøkser fra Dagsviken i Stan1- nes, en kile af flint fra Urland i Hemnes, et dolkeblad af flint fra Ytte-ren i Mo, en retmeisel af flint fra Skei i Bodin, en spyd- spids af flint fra Røtnes i Steigen, en flintdolk i Sortland herred. Fra Tromsø -amt kjendes fund af en hulmeisel af flint fra Berg i Tromsøsundet, hvilket er det nordligste flintfund i landet. Naar der i amtet er fundet redskaber af flint af de almin- delige sydlige typer, er det utvilsomt, at saadanne stykker er komne nordover gjennem samfærdsel og handel, og denne ind- førsel af flint eller flintredskaber maa være foregaaet i sten- alderen. Omvendt maa der gjennem handel ogsaa kunne være ført stenredskaber, som hørte hjemme i det nordlige Norge, sydover landet, særlig langs med kysten. Naar Saadanne redskaber af sten først var bekjendte, kunde det ikke ligge fjernt at efterligne dem paa steder, hvor skifer var forhaanden, men hvor der var mangel paa flint. Disse fund af oldsager af flint og skifer skulde da antyde, at Nordland har havt en befolkning allerede i stenalderen.