Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/792

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


782 NORDLANDS AMT. Fundene synes at være for mange til, at de skulde være tilfæl- dig tabte redskaber fra enkelte omstreifere. Videre taler forekomster af knive og spidser af skifer paa steder, der maa opfattes som bopladse, for at der i Nordland allerede i stenalderen har været en befolkning, som hørte hjemme i landet. Den hidtil kjendte udbredelse af flintsager har sin grændse i Tromsø amt omtrent der, hvor den norske bebyggelse endnu endte i den tid, fra hvilken der er historiske efterret- ninger Dette kan imidlertid være en tilfældighed. Hvilket folk det er, som har tilvirket disse redskaber, nord- mænd eller finner, derom tillader disse oldsager ingen sikker slutning; fundenes udbredelse i amtet synes snarest at tyde paa en befolkning, der helst holdt til paa kysten, men den tanke ligger jo nær, at baade nordmænd og finner, om der dengang fandtes finner i landet, har forstaaet at tilvirke redskaber af de bergarter, de fandt paa sine hjemsteder. Fra broncealderen kjendes tre oldfundi Nordland: de to er markfund, nemlig et sværd fra Vaag paa Dønna og en celt fra Osjo1-rim i Steigen. Endelig er der et gravfund fra Bo i den nordlige del af Steigen, og et par af de her fundne oldsager er sidestykker til de oldsager, der sydligere i landet kjendes som tilhørende den ældre del af broncealderen. De fundne gjenstande fra broncealderen fra en haug i Bø er en glat pincet af bronce, uden ornamenter, 4 cm. høi, l.3 cm. bred nedentil, og bøilen kun lidt over 0.2 cm., en dobbelt- knap af bronce med høi stang, paa øvre plade fordybet stjerne- mønster og udenfor dette to ringe. Dette fund, som henføres til en ældre Periode af broncealderen, er det nordligste hidtil kjendte norske broncealdersfund. Haugen bestod næsten ude- lukkende af sten, noget gravkammer havde man ikke iagttaget, men det synes dog utvilsomt, at fundet maa opfattes som grav- fund. I samme gaards udgnark er der en samling af eiendom- melig formede hauger-, hvori der er fundet vaaben af jern og en hel og en halv niptang af bronce, lig den ovenfor beskrevne. Dette fund i Steigen viser, at der har været bosiddende folk her i broncealderen, og redskabernes art antyder, at de har været af samme stamme som broncealdersfolket i den sydlige del af Norge. Gravfund fra broncealderen var for 25 aar siden ikke kjendt i Trondhjems stift, medens der nu kjendes mange grav- fund, navnlig fra Indherred. Ved Todnes i Indherred er saaledes landets største samlede gravplads fra broncealderen. Fundet fra Bø viser, at broncealdersfolket har naaet i det mindste saa langt nord som til Steigen, og at der endnu ingen fund kjendes fra Nordlands sydligere kyst, kan ikke tjene som bevis for, at lan- det her var ubeboet i broncealderen.