Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/78

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


F1sHBR1EH. 69 nordenfor denne over et stort felt fra Hovsund til Grundførjjorden, et par mil langt og bredt. Man kan eller kunde til enhver tid om sommeren fiske flyndre i ringe afstand fra land nordlig paa Gimsø. Flyndrefisket med snurrevad drives i senere tid ud for Gimsø af motorkuttere med god fangst. Flyndregrund er der ogsaa udenfor F1akstadøen fra Ravn-berg til og med Steinsflord. Vest for Henningsvær er der en flad flyndrebund over en mindre strækning. Ovenfor Lyngvær imellem Sundklakstrømmen og Lyngvær fiskes flyndre. Flyndren sælges nu helst fersk, idet den sendes med hurtig- ruten til Trondhjem. En del flyndre saltes; der gaar l0O flyndrer i en tønde. l krone for 10 flyndrer ansaaes før for en høi pris. Tidligere tør- redes megen flyndre. I en vægt paa 20 kg. gaar der ca. 80 tør- rede flyndrer. Ved tørringen svinder flyndren, saa at 3 kg. raa flyndre giver 1 kg. tørret flyndre. Det hændte, at flyndren ikke betaltes høiere end 3 øre pr. stykke. For 5 kroner solgtes 1 vægt (2O kg.) tørret flyndre. Nu er tørret flyndre meget dyrere. Forsendt i fersk tilstand bliver flyndren bedre betalt, og til- gangen paa tørret flyndre er nu knap i handelen. Pighvar-ren (bothus maximus) er sjelden; den er fisket ved Rødø og i ’IH-ænen. Skaten, hvoraf der er flere arter, fiskes hyppig paa line, men agtes ikke stort. I Danmark er marked for tørret skate. Fisken renses og bindes sammen og lægges i havet 2 dage, efterat den er fanget, helst paa sandbund, for at faa slimet af den; derefter hænger man den op paa stager. Der betales omtrent 3 kr. pr. 20 kg. terret skate, naar den er behandlet paa den maade, som er brugelig i Danmark. Lange, birkelange, brosme, hyse, steinbit og fleksteinbit hører med til de fiske, som er gjenstand for sommerfiske. Langen (mol-aa vulgaris) er en bundfisk, der i sommermaane- deme er gjenstand for ret betydeligt fiskeri paa bankerne udenfor Lofoten og Vesteraalen i en dybde paa 8O-15O favne. Yngre og mindre individer fiskes paa mindre dybder. Langen er oftest noget over 1 m. lang, men ikke sjelden l.5 m., og det hænder, at den er 2 m. Den faaes i ikke ringe mængde paa liner paa dybt vand. Den er glubsk og sluger torsk og anden fisk. Langen tørres eller salteS og er en velsmagende fisk. Der- for synger Petter Dass .“