Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/77

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


68 NORDLANDS AnT. Absalon Pederssøn taler om den «her1ige og fede rav, lystig og velsmagende rækling, der smager saa vel i de lybske og ham- borgske vinkjeldere». Bergenhus lens regnskab for l566-67 viser en indtægt af 137 stkr. rav og 7 kipper rækling i tiende, og regnskabet for 1577-78 en indtægt af 76Vs stkr. rav og 5 kipper rækling;i det sidstnævnte aar blev sendt til Kjøbenhavn 82 stkr. rav og 6 l(ipper rækling. Ogsaa Petter Dass yndede rav og rækling, thi han siger om kveiten: Du vedst jo vel, det er den deiligste Fisk, Med hvilken Vor Herre begaver vor Disk Og Dugen for os monne brede. Man skjær hendes Ryg udi Ræklinger brav, Af Fin11erne skjæres den (lryppende Rav, Saa fed saasom Smør til at smage: En Spise, der vel er Berømmelse værd, Kan bæres paa Borde for læg Mand og lær-d. Det skal dennem noksom behage Især roser han kveiten fra Senjen: Der fanges paa Seniens Grunder og Hav Den Kveite hin fede. hvis Rækling og Rav I Norden er meget navnknndig; Vel falder der Rækling paa mangen en Sted, Men skjenner’ og rarer’ man ingensteds ved, Den er iiber Massen ausbundig. I 1665-72 udfertes fra Bergen gjennemsnitlig 200 vog tørret rav foruden et Snes tønder saltet rav, i 1690-95 omtrent“200 voger rav og rækling om aaret, men i 1751 udførtes kun nogle faa vog, og senere forekommer“denne vare kun undtagelsesvis paa udførselSliSterne. Flyndre. Flyndrefisket har taget opsving. Paa yttersiden af Lofoten drives det med motorkuttere fra Trondhjem, og det gaar meget godt. Flyndre (pleurone(-tes platessa) fiskes med flyndregarn, der er danske vad. Tidligere anvendtes mest line, eller man stak flyndren. I Helgeland fra Aa-S-vær i Dennes til J(ykv(er er flyndregrund med lys bund. Selvær og Der-vær i Trænen er særlig gode pladse for flyndre. Udenfor Gimso er der i havet en betydelig strækning, be- staaende af sandbund, paa hvilken der fiskes flyndre. Dette er det største felt og har nu været drevet af frem- mede fiskere i 6 til 7 aar. Feltet ligger ud af Gimsøstremmen