Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/775

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


C KOMMUNAL HUSHOLDNING. 765 Frivillig nndervisningstid var endda ikke tillagt nogen folke- skole i hele stiftet. For 6 børn over 8 aar var anordnet delvis eller fuldstændig særskilt undervisning. 4302 børn i de faste skolers kredse havde længere vei til skolestedet end 3 km. Summen af alle skolesøgende børns lovbefalede skoledage var 1458l77 dage, deraf forsømtes 198792, 56093 paa grund af sygdom, 48038 af anden gyldig grund og 94 66l uden nogen gyldig grund. De lovbefalede skoledage for alle undervisnings- berettigede, skolesøgende børn bliver i 1895 i middeltal gjennem- snitlig ikke fuldt 60 dage paa hvert barn Gjennemsnitlig har forsømmelsen, efter de officielle tal, været 8.16 dage for hvert barn eller i det hele omtrent l3.63 pct. I folkeskolens tjeneste var i 1895 26l lærere og 97 lærer- inder i fuldstændig post. Af lærerne har 251 og af lærerinderne 86 bestaaet lovbefalet prøve. Lærernes og lærerindernes samlede antal skoleuger efter skole- planen var 12375 lovbefalede (ingen frivillige). Antal lærere, som havde Skolevæsenet tilhørende familiebolig, var 64 med jordvei og 34 uden jordvei. 65 lærere var tillige kirkesangere. Amtets 1anddistrikter i 19()4, uden Mosjøen, Bodø og Narvik, var delt i 601 skolekredse. De undervisning-sberettigede børns antal var 27 867, deraf 25l9 under 8 aar. I folkeskolen undervistes ved aarets udgang 24818 børn i faste skoler og 7l6 børn i omgangsskoler, tilsammen 25534 børn. Heraf var l2l9 børn under 8 aar. S11mmen af alle skolesøgende børns lot-befalede skole-dage var l7l7571, deraf forsømtes 16681l dage, omtrent 9.7 pct. Der falder 67.26 skoledage paa hvert af de skolesøgende børn og 6.5 forsømte skoledage paa hvert barn af det antal børn, som undervistes i folkeskolen ved aarets udgang. “ I folkeskolens tjeneste var ved aarets udgangi 1904 293 lærere og l23 lærerinder. Disse læreres og lærerinders samlede antal skoleuger efter skoleplanen var 14755 lovbefalede og 69 frivillige. I disse aar udgjorde herredskassernes og kredsenes u(lgifter til folkeskolen: Kr. l903 4lO33l l90l 418223 l898 324405 l897 337722 1892 303957 l89l 208lO5 1890 176 994