Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/764

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


754 NORDLANDS AM’l’. l(ornrnunal husholdning Amtskommunens indtægter og udgifter i aarene l89O, 1895, l900-l903 er anført i tabellen pag. 757-58 efter den offi- cielle statistik. Til dækkelse af amtskommunens udgifter i disse aar er amtsskatterne udlignet dels paa matrikulsky1den - i 189O mod kr. 2.75 pr. skyldmark, i 1895 med kr. 4.75 pr. skyldmark og i 1901-1903 med kr. 4.75 til 5.75 pr. skyldmark -- og dels, efter loven af l5de april 1882 § 7, ved at fordele endel af amtsskatten paa herrederne. Amtets laanegjæld ved udgangen af 1903 er angivet til 255 440 kr. Amtskommunens formue ved udgangen af 1903 er angivet i værdi af faste eiendomme med inventar til 550 960 kr. uden andre aktiver. Herredskassernes indtægter og udgijter i aarene 1890, 1895, 1900-1903 viser tabellen pag. 759-6O efter den officielle Statistik over Norges kommunale financer. Skatteydernes am“al, formue og indtægt i Nordlands amt. I 8katydernes Den antagne Den antagne Den skstbsre Au- I antnl. f0’fIIl110. indtægt. 1ndtægt. Ï Hr. Ex-. xx. l891 . 14 072 811 8 2O0 124 1892 . I 14 503 678 8 148 28l 1893 . 14 986 515 8 Ö25 998 l894 . 14 772 296 8 Ö10 300 1895 . 15 220 293 8 518 347 1896 . 15 451 429 8 954 39l 1897 . 15 889 621 9 264 968 1898 . l6 213 317 9 435 518 1899 . 16 178 641 9 307 227 1900 . 17 O98 983 10 252 635 190l - 17 653 424 10 759 972 1902 - W * 17 069 918 10 341 128 1903 . . 17 826 407 II 040 343 Den antagne formue pr in(lbygger og den antagne indtægt pr. indbygger.“ Formue lndtægt pr. indbygg(1r. pr. indbygger- Kr. Kr. 1891 . 25l.33 110.78 1892 . 264.17 114.17