Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/765

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 19OO 1901 1902 l903 KOMMUNAL I-IUSI-IOLDNING. Formue pr. 1ndbygger. pr. Kr. 271.64 270.24 268.7O 256.79 264.94 266.84 284.91 289.63 291.00 272.00 284.00 Indtægt 1ndbygger. Kr. 117.58 116.29 119.81 113.45 116.66 115.4O 113.77 117.20 121.00 117.00 120.00 De kommunale skatter er for en del udlignet paa matr1ku1 skylden og for en del paa formue og indtægt, som nedenfor angivet : Ud lignet herredsskat og amtsskat t Paa rnatr1ku1en eller t t Z fast eiendom P0 tomme 0C kun p p p p 1ndtægt p procent. pr. skyldmark. procent

 Kr.

1891 . . . 16.-m 5.4a 83.u 1892 . . . * 1 7.4s 6.n 82.sa 1893 . . . 16.so p 6.u 84.u I894 . . . . l5.11 p 6.1o 84.s0 1895 . . . 16.n 7.oa 83.-ro l896 . . . t 15.H 7.os 84.os 1897 . . . 14.4o 6.-m 85.u 1898 - . . 13.o6 6.-:o 86.u 1899 . . . I I .u 5.-H 88.o-I I 900 . . . I 2.oo 6.a-I 88.oo 1901 . . . l0.oo 6.H 89.4o l902 . . . . . . lO.as 6.u 89.u 1903 . . . . . . . 11.1a 7.4e 88.aa Udlignet herredsskat paa formue pr. 1000 kr. antagen for mue og paa indtægt pr. 100 kr. antagen indtægt: 1891 1892 1893 1894 1895 Paa 1000 kr. Paa 100 kr. 1ormue. 1ndtægt. Kr. Kr. . 2.21 4.9O . 1.88 5.60 . 1.89 5.99 . 1.91 6.34 . 2.00 6.62