Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/763

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1(om1uNmAT1oNsmn1.En. 753 De med 0fotbanen i l906 ankomne udenlandske turister udgjorde kun 413, deraf 223 svensker. Udenlandske turistskibe, almindelig kaldt flydende hoteller, kommer hyppig til Nordland. I l906 kom til Norge 14 udenlandske flydende hoteller med en drægtighed af 33250 registertons, heraf var: 6 engelske skibe med 34 ture med 5575 passagerer 5 tyske -»- 13 -»- 2545 -- 1 dansk -»- 2 -»- 211 - 1 fransk --»- 1 -»- 166 - 1 hollandsk -»- 1 --»- 30 - Tilsammen 14 skibe med 51 ture med 8527 passagerer. Efter beregning af professor Yngvar Nielsen i 1887 indbragte de fremmede turister, ialt 14500, i 1886 5 millioner kroner brutto. Landets samlede indtægter af den fremmede reisetraflk an- slaaes for 1906 saaledes af «Foreningen for reiseliv i Norge»: Passagerfragter og kostbold paa norske ruteskibe over Nordsjøen .......... kr. 45O 0O0 Hotelophold og reiseudgifter inden landet . » 7 37O 000 Flydende hoteller og lystyachter .... » 12000OO Jagt og sportflske ........ » 1136000 Post-, telefon- og telegrafindtægter. . » 85 000 De udenlandske turisters indkjøb . » 15O0 OO0 Vinterturistsæsonen ...... » 300 O’O0 Kr. 12041000 eller over 12 millioner kroner. Fordeles hele beløbet paa de ankomne 34 342 turister, bliver indtægten ca= 35O kr. pr. turist. Fratrækkes de flydende hotellers 8527 passagerer med sit forbrug (l35 kr. pr. passager), beregnet til l150000 kr., bliver gjennemsnitsforbruget 425 kr. pr. turist. Til sammenligning anføres, at hotellerne i SchweiZ aarlig besøges af 300 O0O til 4000OO personer, og at den aarlige brntto- indtægt af fremmede tur-ister i SchweiZ antages at udgjøre 72 a 108 millioner kroner. j .Z.-.-.-=-.-..

:

48 - Nordlands amt 1I.