Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/762

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestC V 752 NORDLANDS AMT. instrumentmagerværksted og til bolig for instrumentmager. For at skaffe eiendommen bedre regulerede grændser samt adkomst til sjøen er ved fæstekontrakt af 30te mai 1883, thinglæst 13de okto- ber s. a., af Lødingen præstegaard afstaaet til brug for telegraf- væseuet en del mindre til ovennævnte eiendom stødende grund- stykker og strandpartier, hvorunder Rødholmen. Heraf svares en aarlig afgift til Lødingen sognepræstembede stor 30 kr. Turi8ttrafik. Nordland, og især dets kyster, bereises aarlig af mange turister, saavel norske som fremmede Baade norske og udenlandske dampskibe foretager særskilte reiser med turister. Maalet for disse reiser er oftest det at se midnatsolen, at besøge Nordkap og seværdige steder som Torghatten, Svartisens bræer i Holandsfjorden, Troldfjorden, Digermulen og andre steder. Hvor mange turister, der aarlig besøger Nordlands amt, kan ikke godt siges, men der er overslag over, hvor mange fremmede turister, der aarlig besøger Nor-ge, og til oplysning herom hid- sættes nogle tal. I «Statsøkonomisk Tidsskrift» for l887 anslog prof. dr. Yng- var Nielsen antallet af udenlandske turister i sommermaanederne i Norge til 15000 i 1884 og til 12000 i 1885. Det Statistiske centralbureau anslog antallet af udenlandske turister’i l886 til 13569, i l887 til 15747 ogi 1889 til 16776. Det Statistiske centralbureau angiver for 1902 20 827 og «Foreningen for reiselivet» for 1906 34342 udenlandske turister-. Af disse ankom i 1906: Med jernbaner . . . 13807 = 40.3 pct. - ruteskibe . . . 1179l = 34.3 » - turistskibe . . 8527 = 24.8 ɔ - lystfartøier . . 217 = O.6 ɔ Ialt 34 342 = 1oo pct. De til Norge i maanederne mai-september 1906 ankomne udenlandske turister tilhørte disse nationaliteter:

W l l D fl

 Med Jerubaner. l Med dampsklbe.l-Med lystyachte1-J Tl1ummen.

-D -- - A- l-l- 1: - Svenske . 5 805 l 560 5 l G 870 Danske . 2 081 3 355 5 436 ’I’yske . . 3 035 4 438 7 487 Engelske 1 76I 10 824 12 728 Franske . 340 217 604 Andre . . 78ö 924 1 7I7 Tilsammen 13 807 2O“318 84 843