Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/761

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


C ɔ KOMMUNlKA’I’lONSMIDLER. 75l 6. En fjeldstue af laftværk ved Lapflytkoskaret paa Salten- fjeld i Mo præstegjeld. Blev opført i l881 for 1600 kr. Den har 1 værelse og staldrum til 2 heste og benyttes til husly for linjebefaringsmænd. 7. En fjeldstue af laftværk ved Tispaavatns sydlige ende paa Saltenfjeldet i Mo præstegje1d. B1ev opført l882 for 1600 kr. Har et værelse og stald1-um til 2 heste og bruges af linje- befaringsmænd. 8. En fjeldstue af laftværk ved Søndre Bjellaavatn paa Saltenfje1det paa grændsen mellem Mo og Saltda1en p1-æstegjeld. Blev opført i 1902 med stald for 2050 kr., efterat den ældre stue sammesteds brændte i l901. Den bruges af linjebefarings- mænd. 9. En fjeldstue ved nordre ende af Bjellaavatn paa Salten- fjeldet. Er opført 1893 for 1920 kr. istedenfor den paa samme sted brændte stue. Stuen er af tømmer med torvtag og bord- klædning, paa l værelse og staldrum for 2 heste og bruges af 1injebefaringsmænd. 10. Et tømmerhus til opbevaring af telegrafstolper ved nordre ende af Bjel1aavatn. Er opført 1881. 11. Et oplagshus af stolpeværk ved Berghu1nes i Saltdalen præstegjeld. Er opført i 1896 og benyttes til oplag af telegraf- tømmer. l2. Et baadnøst ved Hornda1svatn, Folden præstegjeld. Er opført af bordklædt bindingsværk i l888. 13. Et oplagshus af stolpeværk paa Kraakmo i Hammerø præstegjeld. Er opført i 1888 og benyttes til oplag af telegraf- tømmer. 14. Lødingen i Lødingen præstegjeld, matr. nr. 28, løbe- nr. 50a 2, af skyld revideret 50 øre. Eiendommen er ca. 35 maal stor og kjøbt af Lødingen præstegaard for 2800 kr. med ret til havnegang for 3 kjør (kgl. resl. af luft 1875). Paa eien- dommen er opført: Stationsbygningen med l,9 være1ser, hvoraf I større og 6 mindre, benyttes til telegrafekspeditionen, telegraf- inspekterens kontor, beboelsesrum for denne og for en del af personalet. Til denne bygning hører en udhusbygning, hvori der er fjøs, hø1ade og vedskur. Bygningernes kostende kr. 45 887.75, bevilget af storthinget 1891, 1892 og 1893. Vaaningshuset inde- holder 20 beboelsesrum m. v. Den hertil hørende udhusbygning brændte i 1906. Huset bruges til bolig for en del af personalet og økonomen. Lagerbygningen er opført paa et af præstegaarden bygslet grundstykke, Rødholmen, og benyttes til opbevaring af baade og linjemateriel. Stationsbygningen og vaaningshuset blev opført i 1875 og 1876 og kostede ca. 56 5O0 kr. Værksteds- bygningen, bevilget 1894, kostede 1800 kr. og benyttes som