Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/758

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


748 NOBDLANDS Amt Trældal. Linjens og traadens længde er 24 km. Apparaternes antal 6. Haakvikdalens telej’onselskabs anlæg i Ankenes herred har en linje fra Skjomnes gjennem Haakvikdalen, bunden af Beisfjo1-den til Furumoen. Linjens og traadens længde er 2O km. Forbin- delse med rigste1efonen i Skjomnes. Stationer: Mattisjord, Dal- haug, Hauklien, Munklien, Sjursheimen, Beisfjorden og Furu- moen. 7 telefonapparater. Et-enes tele;fonselskabs anlæg i Evenes herred har en linje fra Liland til Skar, 16 km. lang med 18 km. traad. Der er føl- gende stationer: Bjelgam, Lilan(l, Evenes, Stunes, Taarstad og Skar. Der er 12 telefonappara-ter. Anlægget har forbindelse med rigstelefonen ved Liland telegrafstation. Hoels telejbnkompani har en linje fra Sandtorv i Trondenes herred til Fiskøfjord i Lødingen herred med følgende stationer: Haarvik, Sæter, Ulvik, Balstad, Kongsvik, Staksvold, Taraldvik, Fiskøfjord og Kalvenes i Fiskøfjord. Linjens og traadens længde er 30 km. og apparaternes antal 12 stk. Johs. S(-histads tele.fonanlæg fra Kjeøen til Skarpstrand paa Hinnøen, en ganske kort linje med l telefonapparat, har til- knytning til Lødingens telefonselskabs anlæg. Lødingens telefonsamlags anlæg i Lødingen herred bestaar af en 22 km. lang telefonlinje fra Lødingeu til Fiskøfjord. Traad- længden 22 km. Der er følgende stationer: Lødingen, Kaar- engen, Slotstrand, Øvre Strand, Nedre Strand, Øvre Fiskø, Nedre Fiskø, Fiskøfjord og Nedre Fiskøfjord. Anlægget har 1O tele- fonapparater. Lødingens tele.fonselskabs anlæg i Lødingen herred strækker sig fra Lødingen indom Kanstadfjorden til Halvardsø i Øksfjor- den. Anlægget er 74.5 km. langt med 167.5 km. traad og har følgende stationer: Lødingshavn, Nes, Indre Neshavn, Østre Kanstad, Viken, Vestre Kanstad, Løvmo, Bugten, Kvalø, Erikstad, Svensgam, Sneisholmen, Sneisen, Hesten, Rindbø, Rinøen, Ytter- stad, Fenes, Skarpstrand, Viken, 0ffersø, Hegstad, Høivaag, Vaaje, Hustadstrand, Hustad, Anfinslet, Haug, Øksnes og Halvard- øen. Anlægget har en 55O m. lang enkjernet kabel. Ved Skarpstrand er anlægget tilknyttet Schist-ads telefonlinje til Kje- øen. Anlægget har 1 centralapparat og 45 telefonapparater. Hadsel tel(:fonselskabs anlæg paa Hadseløen mellem Stokmark- nes og 0ngstad. Linjens længde 25 km. og traadenes 37 km. Foruden centralstationen paa Stokmarknes er der følgende tale- stationer: Hadselhavn, Hadsel, Rabben, Lekang, Steilo, Ekren, Husby, Melb11, Haug og 0ngstad. Der er l centralapparat og 57 telefonapparater. Gjennem centralstationen paa Stokmarknes har