Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/757

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HoMMUNIKAT1oNSmn1.EB. “ 747 bindelse med rigstelefonen. Anlægget har 1 centralapparat og 7 telefonapparater. Mo telej“onkompani har i Mo heri-ed linjer til følgende sta- tioner: Storforshei, Enge, Sagbakken, Stenneset, Elvbakken, Skonseng, Selfors, Revelbruget, Ytteren, Baasmoen og Lekberg. Der er centralstationer i Mo og Storforshei. Linjernes længde er 43 km. og t1-aadenes længde er l07 km. Anlægget har 51 abon- nenter, 2 centralapparater og 57 telefonapparate1-. Forbindelsen med rigstelefonen sker ved Mo. Den ankerske marmoxîforretning i Fauske har en 7 km. lang enkeltlinje fra Løvgaflen til Fauske rigstelefonstation. 1 apparat. Sulitelma aktiebolags grubers telefonanlæg er beliggende i Fauske herred, har cen1ralstation paa Furulund og talestationer paa Furulund, Hularmo,- Síønstaa og F inneidet. Linjernes længde er 93.4 km. og traadenes længde 98.8 km. Det har 44 abon- nenter til Furulund. Der er l centralapparat og 44 telefon- apparater. Anlægget har forbindelse med rigstelefonen ved Finn- eidet telegraf og rig-stelefon’station. Hammerø tele.fon.s“eL9kabs anlæg inden H3mmef0 herred har en udstrækning af 108 km. med en traadlængde af 145 km. Det har centralstation paa Skilvold og talestationer paa Tranø, Hel- Iand, Brennvik, Vasbotn, Tømmeraas, 0ppeide, Præsteide, Skil- vasbalr, Skilvolden, Buvaag, Ulsvaagfjeld, Ulsvaag, Sørkil, Nordkil, .Tortenaas, Skarvik, Solheim, Uteide, Heimdal, Fredheim, Hjelseng, Hamsund, Hamnes, Fitje, Liland, Lilandsaas, Skotte- stad, Røsvik, Finset, Nordvaag, Skutvik, Steinsland og Nes. Der er et centralapparat og 49 telefonapparater tilknyttet anlægget. Der er 86. abonnenter, idet der til samme appa1-at antages flere abonnements. Anlægget har forbindelse med rigstelefonen ved Tranøen telegraf- og rigstelefonstation. Steigen telefonselskabs anlæg i Steigen og Ledingen herreder har sin cent1-alstation i Saursfjord, hvorfra udgaar linjer til tale- stationerne i Steigen herred: Leirvik, Bogen, Bogøen, Skaan- land, Aalstad; Myklebostad, Steigen, Breidablik, Laskestad, Sol- heim, Vaag, Bø, Mjelde og Skogstad. I Ledingen herred: Saure, Saursfjord, Sund, Lund, Sørskot, Nordskot, Grøtøen, Myklebostad, Leines, Sommernes, Marhaug, Aasjorden, Gylset, Skaalvold, Skjelstad, Leines og Helnes. Linjernes længde er 105 km. med samme traadlængde, og kablernes længde 2 km. med samme traadlængde. Selskabet har 1 oentralapparat og 36 tele- fonapparater. Anlægget har forbindelse med rigstelefonen ved Aalstad og Grøtøen stationer. Chr. Moslings telej’onanlæg mellem rigstelefoncentralen i Nar- vik og Trældal i Ankenes herred. Der er følgende stationer: Fagerjord, Ytre Strømsnes, Indre Strømsnes, Hugot, Nygaa1-d og