Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/759

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KOMMUNIKATIONSMIDLER. 749 anlægget forbindelse med rigstelefonen og med Langøens telefon- selskabs anlæg ‘Sortlands tele.fonselskabs anlæg i Sortland og Hadsel herreder har centralstation paa Sortland, hvorfra linjen er ført frem til Haakkabogen, Rise og Sigerfjord, med følgende stationcr i Sort- land herred: Rise, Kleven, Bø, Bønes, Elvenes, Steiro, Siger- fjord, Toften, Sandstrand og Jennestad; i Hadsel herred: Frøske- land, Storvik, Valsnes og Haakkabogen. Linjernes længde er 52 km. og traadenes længde 62 km. Der er en kabel paa l km. Anlægget har l centralapparat og 24 telefonapparater. Ved Sigerfjord er anlægget sammenknyttet med Kvitnes telefonsel- skabs anlæg og ved Sortland station har det forbindelse med rigstelefonen. Langøens telefonselskabs anlæg i Hadsel herred bestaar af en linje fra Gjerstad paa Langøen ved grændsen mod Sortland herred langs kysten til Vottesnes med kabel over fra Sandnes til Stokmarknes. Linjens og traadens længde er 32 km., kabe- lens længde 3 km. med samme traadlængde. Der er central- station paa Sandnes og talestationer paa Risebro, Gjerstad, Gryt- ting, Gryttingsnes, Kjønbogen, Haukenes, Skagen, Bitterstad RaavoId, Raa, Hov, Sandnes, Holmsnes, Vikbotn, Vik, Kalsnes Fleines og Vottesnes. Der er 20 telefonapparater. Kvitnes telefonselskabs anlæg bestaar af en linje fra Sigerfjord i Sortland herred til Kaljord i Hadsel herred, 40 km. lang med samme traadlængde. Der er stationer paa: Breines, Ridderset, Spjutvik, Djupfjord, Blokken, Kvitnes, Hennes, Hennesstrand og Kaljord Der er 9 telefonapparater. “ Nyks“unds tele.fonkompani har en enkeltlinje fra Langenes tele- grafstation i Øksnes herred til Nyksund, hvor der er station; paa Stø er ligeledes station. 3 telefonapparater. Øksnes tele.fonselskabs anlæg paa Skogsøen i Øksnes herred har en 11 km. lang linje fra Øksnes til Vaaje. Traadlængden er 1l km. Ved Breistrand har anlægget forbindelse med rigstele- fonen. Paa linjen er følgende stationer: Øksnes, Breistrand, Smedvik, Tunstad, Sørsand og Vaaje. Der er 9 telefonapparater. Bø tele-fon.forenings anlæg i Bø herred har en 40 km. lang telefonlinje fra Ramberg til Strømsjøen Samme traadlængde. Følgende stationer er inde paa linjen: Ramberg, Bøstrand, Bø præstegaard, Maarsund, Steine, Steinesjøen, Bø sparebank, Ska- gen, Vinje, Svinø, Føre, Forø, Skaarvaagen, Strømme og Strøm- sjøen. Anlægget har forbindelse med rigstelefonen ved Bø tele- grafstation og med Malnes telefonforenings anlæg ved Strømsjøen Anlægget har 20 telefonapparater. Malnes telefon.forenings anlæg i Bø herred har en 3O km. lang enkeltlinje fra Strømsjøen til Hovden med følgende l D