Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/746

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


736 NOHDI.ANI)S AMT. Fra Bodø udgaar en telegrafledning af 5.3 mm. jerntraad til Tranø. Den følger kysten til bunden af Gjerosen, hvorfra den i nordøstlig retning stikker overland gjennem Valvikdalen til Festvaag, i kabel over Mistenfjorden til Misten i Kjerringø herred og følger herfra stranden til ]Øerringøen rigstelefonstation. Herfra følger den sjøen til Sandeide, gaar i en 10.510 km. lang kabel over til Hjartøen i Nordfolden herred og til Hjartøen rigstelefon- station, videre ret mod nord i kabe1 til Haasand og saa inordøst langs veien til Segelstein rigstelefonstation, videre i nordøst og nord til Nordfolden rigstelefonstation, fortsætter mod nord og vest indi Steigen herred til Botnefjorden, langs dennes nordside, følger veien til Saursfjord, gaar indom denne og saa mod vest langs veien til Gjelsengen, videre til Sørskot, langs veien til Norskot med kabel over til Grøføen telegraf- og rigstelefonstation. Herfra gaar den i kabel over til Helligholmen og til Kvalnesodden, over- land i nordøstlig retning, delvis langs veien til Skaanlandneset, i kabel til Vik og videre mod øst til AaL9tad rigstelefonstation, til Øksnes og herfra i kabel til Øksø, i kabel til Skutviken, hvorfra mod nordøst til Præsteidet, hvorfra den følger den tidligere nævnte telegraftraad til Tranøen station. Ledningens længde fra Bodø til Præsteidet er 138.672 km., traadens længde til Tranøen er 147.512 km., og kablernes længde er 27.343 med samme traad- længde. Fra Lødingen udgaar mod nord 4 telegrafledninger af 5.3 og 5 mm. jerntraad følgende Tjelsundet med kabler over Fiske- fjorden og videre til Sandlorv telegrafstation i Troudenes herred iTromsø amt, hvor linjerne forgrener sig, idet den ene gren gaar om Senjen til Tromsø, den anden om Havnvik, Maalselv- dalen til Tromsø, den 3dje om Havnvik, Maalselvdalen til Fin- marken, den 4de gaar i kabel over Sandtorvstrømmen til Fjeld- dal og videre om Lavangsfjordens bund, om Langvatn og Evenes- marken til Liland rigstelefonstation i Evenes herred, videre indom Bogen feltstation ved Bogenfjordens bund og langs sjøen til Øster- vik, hvorfra overland i østlig retning til Troldviken, langs Her- jangen til Bjerkoik rigstelefonstation i Ankenes herred og saa mod syd langs sjøen til Øúorden rigstelefonstation, i kabel over Rombaken til Vargvik og videre til Narc:ik telegraf- og rigs- telefonstation. “ I Narvik har telegrafvæsenet et abonnenttelefonanlæg, der blev paabegyndt i 190l. Den i dette anlæg nedlagte kapital udgjorde den 31te marts l906 kr. 30 856.91, og abonnentantallet paa samme tidspunkt var 188. Fra Narvik udgaar en dobbelt telefonlinje af 2.75 mm. kob- bertraad mod syd til Fagernes, over fjorden i kabel og langs sjøen om Emmenes talestation til Shjomnes rigstelefonstation, hvor