Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/745

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KOMMUNIKATlONSMIDLER. 735 følgende kysten til Melønes, over fjorden i kabel til Si1dvik, langs Mesøens søndre og østre side til Hopnes, i kabel over til Baad- viknes, indom SpiIderen og videre i nordøst til Ørnes rigstelefon- station. Herfra følges stranden til Reipaaen rigstelefonstation, hvor- fra ledningen sammen med en dobbelt telefonledning skjærer overland i nordøst op gjennem dalføret til kysten nordenfor Dalen. Herfra gaar telefonledningen mod vest, over Kunna, i kabel over Støttsundet til Sted rigstelefonstation. Telegrafledningen fortsætter mod øst langs stranden ind i Gildeskaal herred, til bunden af Storviken, nedom Storvikvatn, op til Ausen, mod syd langs stranden om 0terstranden og videre i nordøst om Opsal, Bratsberg og Skavold, langs kysten til Indyr rigstelefonstation, hvorfra ledningen fortsætter sammen med en dobbelt telefonledning langs veien til S-und i Salten rigstelefonstation, hvor telefonledningen ender. Telegrafledningen gaar i kabel over fjorden og til Hustad i Gildeskaal rigstelefonstation, videre nordom Vaag og Maarberget til Røvik, langs kysten til Alnes og saa i en 8.232 km. lang kabel over Saltenfjorden til Hernes og videre til Bodø telegraf- og rigstelefon- station. Ledningens længde er 140.392 km. og traadens længde l40.392 km., telefontraadenes længde er 26.720 km. og kablernes længde 3l.479 km. med samme traadlængde. ‘4bonnenttelejbnanlægget i Bodø blev istandbragt af en privat- mand, men solgtes i juni 1899 til telegrafvæsenet for 11125 kr. Det er efter den tid ombygget og ganske betydelig udvidet. An- tallet af abonnenter 31te marts l906 var 196. Den i anlægget nedlagte kapitel udgjorde paa samme tidspunkt kr. 25 435.79. Fra Bodø udgaar en dobbelt telefonledning af 2.75 mm. kobber- traad til Gildeskaal og Beieren. Ledningen følger den tidligere nævnte stolperække til Hopen i Salten, gaar videre mod syd, delvis følgende veien, til Ilstad rigstelefonstation i Bodin herred, videre delvis langs veien til Godøen iSalten rigstelefonstation, over Knaplundøen til Hennesvik, i kabel til Buberget og til Tuu rigs- telefonstation, videre langs stranden til Løkeng, i kabel over til Strømøen, langs dennes østside til Strøm i Salten rigstelefonstation, hvorfra mod vest langs veien til Seivaagen station, mod sydvest til Rangset, i kabel til Valnes rigstelefonstation, videre i sydvest om Skaalmoen, vestre side af Langvatn og ind i Gildeskaal herred til Nygaard i Gildeskaal rigstelefonstation. Herfra gaar ledningeni sydvest til Røsnesklubben, i kabel til Haakjærringnes og videre til Framnes i Gildeskaal rigstelefonstation, videre langs kysten mod øst ind i Beieren herred, dels langs kysten og dels overland om Evjen og Tuervik rigstelefonstationer til Moldjorde)1 rigstelefonstation ved Beieren kirkested. Ledningens længde er 81.121 km., traa- denes længde l67.134 km. og kablernes længde 4.133 km. med en traadlængde af 8.266 km. “