Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/744

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


734 NORDLANDS AMT. sydover gjennem Simaadalen, østenom Bratlivatn til Guldm-øen rigstelefonstation i Vefsen herred, videre i sydlig retning søndenon1 Ømmervatn til Strauman, hvor de støder til lednin- gerne Mosjøen-Mo og følger disse, som før forklaret, til Mo- sjøen. Ledningernes længde er 63.089 km., telegraftraadenes længde 81.719 km., telefontraadenes længde 99.260 km., telegraf- kablernes længde 6.116 km. med samme traadlængde, telefonkab- lernes længde 1.740 km. med en traadlængde af 3.48O km. Fra Mo gaar en telegrafledning af 5.3 mm. jerntraad til Selsøvik. Den gaar over Selfors, indom bunden af fjorden, mod sydvest og vest langs Nordranens nordside, gjennem Mo og Hemnes herreder over Eid, Jamfjorden og Øvre Strømmen til Sjoneidet, hvorfra den i s1øife er ført mod vest til Myklebostad i Sjona rigstelefonstation i Nesne herred, videre fra Sjoneidet langs Sørfjor(lens nordre side til Nordsjona med kabel over til Nord- .sjonen rigstelefonstation, mod nord over Helgaaen, langs Helgaa- vatns østside, Øvre Helgaava-tns vestside, forbi Stortjern til Gjer- valvatn, „hvorfra den bøier mod vest til Gjervalen og følger fjor- dens søndre side, skjærer fra Dalbotn overland til Eidjorden i Lurø herred og følger kysten nordvest og nord til Konsvik rigs- telefonstation. Videre følger den kysten til Tomzes rigstelefon- station og fortsætter i Rødø herred til Buncset, i kabel over Me1fjorden til Lil1e Bjørnø og frem til Selsøvik telegraf- og rigs- telefonstation. Fra denne station udgaar en dobbelt telefonlinje dels af kobbertraad, 2.75 mm., dels af jerntraad, 4.0 mm. Den følger den beskrevne linjerute til Tonues, gaar herfra i kabel over til Indre Kvarø i Lurø herred, hvor der er rigstelefonstation, over øen, mod syd i kabe1 til Breivikodden, langs øens vestside til Tyveneset og saa mod vest og nordvest til Lurø rigstelefon- station, hvor den ender. Ledningens længde Selfors-SelsøVik med linjen til Lurø er 112.274 km., telegraftraadens længde 100.225, og telefontraadenes længde 52.194, te1egrafkablernes længde 4.455 km. med samme traadlængde, telefonkablernes længde 8.605 km. med en traadlængde af 17.21O km. Fra Selsøvik gaar en telegrafledning til Bodø. Den er af 5.3 mm. jerntra1ad. Ledningen gaar i kabel til Gjerøen, til Es- vaagen, i kabe1 over til Belgøen og videre til Rødøen rigstelefon- station, videre langs øens østside til Finviken, mod øst i kabel over Rødøfjorden til Sleipnes og saa vestover til THongsj-jordens rigstelefonstation. Den fortsætter i nordøst ind i Melø herred til Aarhaugnes, i kabel over Holandsfjord til Kobskjærodden og mod nord til Halsa i Melø rigstelefonstation, mod nord i kabeI over Bjærangfjorden til Saura, mod nordvest og vest til Grønøeu rigs- te1efonstation, i kabe1 over Meløfjorden til Meløstranden og til Meløen rigste1efonstation. Herfra bøier ledningen mod vest, omtrent