Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/743

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KOMMUNIKATIONSMIDLER. 733 der kommer fra Skaalvær rigstelefonstation i Tjøtta herred, gaar ikabel over til Kvithammeren i Alstahaug herred, i nordøst gjennem Blom.s-øen om rigstelefonstationen af samme navn og til Østbø rigstelefonstation, hvorfra i kabel til Skjeggesnes og videre til Hellesvik. Herfra følger ledningerne veien til Sø1;ik i Alsta- haug rigstelefonstation og videre langs veien i nordøstlig retning til Sandnes.s:jøen telegraf- og rigstelefonstation. Ledningens længde Horn-Sandnessjøen er 60.461 km., telegraftraadens længde Brønnø--Sandnessjøen er 73.532 km., telegrafkablernes længde l3.616 km. med samme traadlængde. Ledningen Skaalvær-Hellesvil( er 12.204 km. lang, og telefon- traadene Skaalvær-Sandnessjøen er 57.504 km., telefonkablernes længde 4.933 km. med en traadlængde af 9.866 km. Fra Sandnessjøen u(lgaar en dobbelt telefonliuje dels af 2.7Ö mm. kobbertraad og dels af 4.0 mm. jerntraad til Dønna og Herø. Den gaar mod vest i kabel over Ulvangen til LøWr;øen i Herø herred, hvor der er rigstelefonstation, over Skorpen, i kabel til Hæstad paa Dønna. Herfra er ledningen ført mod- nordøst i sløife langs kysten til Bjørn rigste1efonstation. Fra Hæstad fort- sætter ledningen langs kysten i sydvest til Skagavaagen, hvorfra atter i sløife mod syd, i kabel over Dønnessund, over Vikereng og Sildvalen til Herøholmen rigstelefonstation, hvorfra- en bilinje gaar videre over søndre Herø, Færøsund til Øksningen rigstelefon- station. Fra Skagavaagen fortsætter ledningen langs Dønnas vestside til Aakuik i Herø rigstelefonstation og videre langs kysten, over Skagafjorden til Øivaagen rigstelefonstation, videre overland i nordlig retning til Nordviken“i Herø rigstelefonstation, i nordøst til Glein rigstelefonstation, i nordvest til Bø, hvorfra den i sløife gaar mod sydvest indom StajÎseng rigstelefonstation og saa videre mod nord til Dennes rigstelefonstation. Lednin- gens længde er 57.77O km., traadeus længde 126.866 km., kabler- nes længde 8.281 km. med en traadlængde af 16.562 km. Fra Sandnessj øen udgaar en telegrafledning af 5.3 mm. jerntraad til Vikholmen og en lignende telegraftraad samt en dobbelt telefon- ledning af 2.75 mm. l(obbert1-aad til Mosjøen. Alle tre ledninger følges ad fra Sandnessjøen mod nordøst, i kabler over til Leines- odden og langs Meisfjorden til Holmviken rigstelefonstation i Stamnes herred, mod øst til Leland rigstelefonstation i Alstahaug herred, langs Leirfjorden til Nes, hvor linjerne forgrener sig, idet den ene telegraflinje følger elven mod nord ind i Nesne herred, forbi Skaret til Levang, i kabel over til Sandnes og langs kysten til Nesne rigstelefonstation, videre i kabel til Vikholm-en rigstelefonstation, hvor den ender. De andre ledninger gaar indom Leirfjorden, bøier mod syd- øst, følger Forslandsdalen og Austerdalen nordom Simaavatn,