Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/742

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


7?32 NOIIDLANDS AMT. og Storelve11 til opsynsstationen TosenJgorden pr. Brø)mø ved bun- den af Tosenfjorden, videre paa vestsiden af fjorden et stykke inde i landet sydover til Dagslaat og saa mod vest over Burstad, Sørenskogvatn og derpaa i nord ind i Velfjorden herred til Sausvatn, hvis vestre og søndre side følges, og endelig mod nord til Høiliaunet, hvorfra den i sløife er ført nordvestom Hommelstø rigstelefonstation ved Heggefjorden. Fra HøiIiaunet gaar lednin- gen mod nordvest langs Sørfjordens vestside til et stykke nor- denfor Solbuen, hvor den bøier mod vest ind i Brønnø herred til Skille. Herfra fortsætter begge ledninger til Tilrem og videre langs veien til Brømzø telegraf- og rigstelefonstation. Ledningens længde fra amtsgrændsen ved Lien til Skille er 66.185 km. med samme traadlængde. Kablernes længde er 7.?350 km. med samme traadlængde. Linjen Mosjøen-Brønnø er fra Svenningvatn til Skille 88.267 km. lang med 92.567 km. traad. Skille-Brønnø er 12.00 km. med 24.00 km. traad. - Fra Brønnø udgaar en dobbelt telefonlinje af 4 mm. jern- traad til Vega. Den følger stolperækken til Tilrem, følger veien til Hornsneset, i en 7.931) km. lang tokjernet kabel over fjorden til Guviken paa Ylvingen i Vega herred, over øen mod nord indom 1’lvingen rigstelefonstation, ikabel, 4.239 km. lang, fra My1-graven til Leirvik tæt ved Bøhaugen paa Vega og herfra til Bø, hvorfra en gren er ført mod nord til I(7erøe11-rigstelefon- station, medens den anden gren gaar mod vest til Gr2m.s:jøen rigstelefonstation og videre nedom Røraas i Helgeland rigstelefon- station, langs veien i nordvest til Gladsfad rigstelefonstation og til Risbakken, hvorfra i sløife om Nes i Vega rigstelefonstation og videre langs veien til Valla i Vega rigstelefonstation, hvor den ender. Ledningens længde Tilrem--Valla er 29.995 km., traadens længde fra Brønnø er 47.377 km., kablernes Iængde 12.314 km. med en traadlængde af 24.628 km. Fra Brønnø indgaar en 5.3 mm. telegrafledning til Sandnes- sjøen. Den følger stolperækken til Tilrem, gaar til Horn, i kabel over Velfjorden til Lauknes i Tjøtta herred, langs kysten til Forvik rigstelefonstation og videre til Vistnesodden, hvorfra i kabel over Vistenfjordeu til Kalvhylla og videre til Stokkasjøen rigstelefonstation. Videre i KabeI til Løvøhalsen paa Løvøen til Tro i 7)ølta rigstelefonstation, hvorfra ret mod vest med kabel over til MindIandet, over denne ø og atter i kabel til ZI]jøtta rigs- telefonstation paa Tjøttaøen. Den følger derpaa landet om Kraakvikvatn og sundet til O“ffersøen rigstelefonstation paa 0ffersøen, videre indover bunden af Hamnesleira og ind i Alsta- haug herred og saa mod vest om Skei, Einangen, Belsvaag til Hellesvik, hvor den støder sammen med en dobbelt telefonled- ning dels af 2.75 mm. kobbertraad og dels af 4.0 mm. jerntraad,