Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/747

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HoMuuNu(AT1oNsmn1.EB. 737 den ender. En anden dobbelt telefonledning følger Ofotbanen ind i Sverige. - Ledningens længde, Lødingen-amtsgrændsen ved Sandtorv, er 30.671 km. og traadenes længde 122.684, kablernes længde er 5.300 km. med samme traadlængde. Linjen til Narvik er 61.740 km. med 64.468 km. traad, kablernes længde er 2.548 km. med samme traadlængde. Linjen Narvik-Skjomnes er 13 km. med 26 km. traad, ka- belen er 0.5 km. med l km. traad. Linjen Narvik-rigsgrændsen er 37.255 km. med 74.43O km. traad. Fra Lødingen udgaar mod vest paa samme stolperække 6 telegraftraade dels af 5.3 og dels af 5 mm. jerntraad til Lnnke- nes, hvor de forgrener sig, idet de to traade gaar til Vester- aalen, medens de øvrige fortsætter over Kanstadfjorden, langs kysten mod syd til Øijord, hvorfra den ene gaar over Kje- øen, i kabel over Vestfjorden til Tranøen, som foran beskrevet, medens de øvrige fortsætter langs sjøen til Øksfjorden, over denne i kabler til Bjørnvik og videre mod vest langs kysten til Digermulen rigstelefonstation, hvorfra i kabler over Raftsundet til Bandholm paa Store Molla, langs dennes vestside til Øihelle, hvor en fra Svolvær kommende telegrafledning bøier mod syd, føl- gende vestsiden af Store Molla til Brettesnes rigstelefonstation i Vaagan Herred, videre i kabel til Lille Molla, hvis østside følges over de søndenfor liggende øer, og saa i kabel til Skraaven rigs- telefonstation, hvor den ender. Fra Øihelle fortsætter de 3 nævnte telegrafledninger sammen med den 4de ledning over Øihellesund i kabler til Reknes, langs stranden til Sæteren, overland til Følstad, over Østnesfjorden i kabler; fra landingspunktet er de to ledninger i sløife ført nordom Vaterjjord telegrafstation, hvorpaa de fortsætter i syd- vest, hovedsagelig langs stranden til Svolvær telegraf- og rigstele- fonstation. Ledningerne gaar videre sammen med en dobbelt telefonledning af 2.75 mm. kobbertra-ad i sydvest til Kabelvaag telegraf- og rigstelefonstation. I Svolvær og Kabelvaag har telegrafvæsenet abonnenttelefon- anlæg, der i oktober 1899 blev indkjøbt af den tidligere private eier og senere er ombygget og udvidet. Kjøbesummen var 12000 kr. Den 31te marts 1906 var der i disse anlæg nedlagt en kapital paa kr. l8971.47. Abonnentantallet udgorde paa samme tidspunkt i Svolvær 27 og i Kabelvaag 24. De nævnte ledninger tilligemed en dobbeltlinje til af 2.75 mm. kobbert1-aad fortsætter fra Kabelvaag ret mod vest til Rødlimyren, hvorfra de to telegraf- og den ene telefonledning gaar søndenom Ørsuaag telegraf- og rigstelefonstation i sløife. U - Nordlands amt II. “