Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/741

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KOMMUNIKATIONSMIDLER. “ 731 videre i nordøstlig retning ind i Hammerø herred til Kraakmo. Herfra følger 1edningerne østre side af Sagvøtn til Tømmernes ved Sagfjordens søndre ende og saa langs kysten til Varp paa Kaldvaagfjordens nordside. Her forgrener ledningerne sig. Led- ningens længde Klungset-Varp er 102.150 km., traadenes længde 204.300 km., kablernes længde 12.584 km. med samme traadlængde. Den ene telegrafledning fortsætter i nordvest over Præsteidet til Tranøen i Hammerø telegraf- og rigstelefonstation i en 23.774 km. lang kabel over til .Æeoen rigstelefonstation i Lødingen herred og videre over land til Ø1Zjord, hvor den støder til lednin- gerne mellem Lødingen og Lofoten, og følger disses stolperække paa vestsiden af K.anstadfjorden med kabel over Haugfjord og den indre ende af Kanstadfjorden, langs ostsiden af fjorden over Nes til Led-ingen telegraf- og rigstelefonstation. Ledningens længde Varp-Øijord er 32.9O0 km., traadens længde 34.9 km., kab1ernes længde 24.370 km. med samme traadlængde. Den anden telegrafledning gaar fra Varp ret mod øst ind i Tysfjorden herred til Drag og videre langs fjordens vestside til Kors-nes telegraf- og rigstelefonstation, hvorfra den i en 23.364 km. lang kabel passerer Vestfjorden til Lødingen. Landlinjens længde er 35.695 km. med samme traadlængde. Fra Trondhjem udgaar en telegrafledning af 5.3 mm. jern- traad til Brønnø. Den overskrider amtsgrændsen ved Lien i Bindalen herred paa vestre side af Kallbotn og følger kysten til Aar-sande rigstelefonstation paa øen, mod vest til Aarsand, i kabel, 3 km. lang, til Horsberget, følger fjordens nordre side og fortsætter fra Kjellavatn over til Kjellafjorden, følger denne i nordvestlig retning til Valen, over denne i Kabel og videre langs kysten mod nord til Nordhorsj)or(l rigstelefonstation. Fra denne station udgaar en dobbelt telefonledning af 4.0 mm. jerntraad i sydvestlig retning til Skei i Leka, Nordre Trondhjems amt. Tele- grafledningen fortsætter mod nord langs kysten til Kjelsand, i en 6.240 km. lang kabel over Bindalsfjorden til Vennes-und i Vik herred, hvor der er rigstelefonstation, herfra langs kysten til bunden af Sundsviken, i nordøstlig og nordlig retning langs veien til Sande og saa ret op til Vil-: i Helgeland rigstelefonstation og videre langs veien til Bø i Helgeland rigstelefonstation. Herfra følger den atter veien til et stykke nordenfor Klakken, hvor den heier noget mod vest og ind i Brønne herred, følger Torgfjo1-den og gaar videre om Skorno til Skille, hvor den støder sammen med telegraf- ledningen Mosjøen-Brønnø. Denne, der er af 5.3 mm. jern- traad, udgrenes fra stolperækken Trondhjem-Mosjøen ved Sven- ningvatn og gaar herfra mod vest om Holmvasdalen, i sydvest- lig retning søndenom Vesten-fjeldet og saa mod vest ind i Bin- dalen herred ved Maasvatns nordside, derpaa langs Tosdalsvatn