Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/740

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest73O NoB1)1.AN1)S AMT. 3dje traad gaar over paa en egen stolperække mod vest, medens de andre to ledninger fortsætter i nordøstlig retning gjennem Mo herred langs Ranenelvens nordside til Storforsheien, stikker mod øst til Ørtfjeldmoen og følger saa elven først paa vestsiden saa paa østsiden til Bjellaaneset og fortsætter videre i nordøst langs Tespaelvens østside til Tespvatn, hvorfra de følger vestrC side af Bje1laaga ind i Saltdalen herred, forbi Øvre Bjellaavatn til .Rusaanes rigstelefonstation Her optager stolperækken en fra Rusaanes udgaaede dobbelt telefonledning af 2.75 mm. kobber- traad og fortsætter ned gjennem Saltdalen om rigstelefonstatio- nerne Stor-allmenni“ngen, Dragei(l, Sundby og telegraf- og rigstelefon- stationen .Rognan. Herfra fortsætter ledningerne sammen med en ny telegraf- ledning af 5.3 mm. jerntraad langs Indsaltfjordens østside til Setsaa rigstelefonstation og videre ind i Fauske herred med sløife paa telefonledningen vestenom Leivset rigstelefonstation til Finn- e‘idet telegraf- og rigstelefonstation Videre gaar ledningerne langs kysten om Fauske rigstelefonstation til Klungset, hvor de forgrener sig, idet den ene telegraftraad gaar direkte mod nord, den anden gaar først vestenom Bodø i sløife og saa mod nord. Den 3dje telegrafledning og telefonledningen gaar mod vest til Bodø. Ledningens længde fra Mo til Klungset er 160.77O km., telegraftraadenes længde 352.900, telefontraadenes 112.48O km. Ledningerne mod vest gaar overland fra Klungset til Strøms- nes i Valnesjjorden- rigstelefonstation i Skjerstad herred. Fra denne station udgaar en dobbelt telefonlinje mod nord til Kaasmo rig-stelefonstation, ledningens længde 7.430 km. og traadlængde 14.86O km., og en dobbelt telefonlinje mod syd til VeÞnset rigs- telefonstation. De andre ledninger følger kysten om Nordvik og videre mod vest til Vaagan i Salten rigstelefonstation, overland til I-[open i Salten rigstelefonstation i Bodin herred, til Bertnes i Bodin rigstelefonstation og endelig til Bodø telegraf- og rigstelefonstation Ledningens længde Klungset-Bodø er 51.8O0 km., telegraftraadenes længde l55.4O0 km., og telefontraadenes længde 145.2OO km. Fra Klungset gaar de to telegrafledninger paa en stolpe- række og en fra Fauske rigstelefonstation udgaaende dobbelt tele- fonledning af 2.75 mm. kobbertraad paa en anden stolperække mod nord ind i Sørfolden herred til Djupt“ik i Salten rigs- telefonstation og langs fjorden til Røsvik i Sø-r.folden rigstelefonsta- tion, hvor telefonledningen ender. Telefonledningens længde er 28.027 km. med en traadlængde af 56.056 km. Telegrafledningerne fortsætter over Sørfolden i kabler hen- holdsvis 4.818 km. og 4.266 km. lange til Styrkarnes og videre i nordøstlig retning forbi Rønaavatn til Eidevatn, over dette i kabler og til Mørke.s“vik felttelegrafstation i Nordfolden herred,