Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/739

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1(Om1uN1KATIoNSM11)1.ER. 729 De to hOl)(3(Zt6Z(’g)’(l.fZl)(]“B)’ T7’O)l(”ljO)II---L6(Zí))g8ll gaar fra Trond- hjem over Namsos og Grong og overskrider amtsgrændsen paa Smalvatns vestre side i V efsen herred, fortsætter i nordlig ret- ning paa østsiden af store Majavatn, Store Svenningsvatn og I.ille Svenningsvatn, ved hvis nordre ende stolperækken optager en fra Brønnø kommende telegrafledning. Derpaa følges om- trent veien paa østsiden af Svenningsdalselven og Vefsenelven om opsynsstationen F(1llingfors pr. Mosjøen til .Hosjøen, hvor der er telegraf og rigstelefonstation. Ledningens længde fra amts- grændsen til Mosjøe11 er 93.842 km., og traadenes længde er 250.804 km. Fra Mosjøen udgaar i nordlig retning to stolperækker, den ene bærende de 3 nævnte telegrafledninger samt en 4de tele- graftraad, medens den anden stolperække bærer 2 dobbelte tele- fonlinjer af 2.75 mm. kobbertraa(l. Begge stolperækker løber nogenlunde parallelt om rigstelefonstationen Halsøen i Vefsen- og Haukland langs Fustvatns nordvestside mod nord til Straum-an. Begge stolperækkers længde er tilsammen 42.413 km., telegraf- traadenes længde er 84.052 km. og telefontraadenes længde 9;3.60O km. Ved Strauman forgrener ledningerne sig, idet den ene stolpe- række med den 4de telegraftraad Samt en dobbelt telefonledniug gaar mod vest til Sand12essjøen, medens den anden stolperække med de øvrige ledninger følger veien mod nord fra Straun1an gjennem Hemnes herred til .-1nge)-moen rigstelefonstation. Fra Angermoen er en dobbelt telefonledning ført mod nord ind i Hemnes herred til ])revatn rigstelefonstation ved Drevatns nordende, hvorfra den følger veien i nordøst til bunden af Els- fjorden, hvor Elsþm-den rigstelefonstation ligger. Fra Augermoen følges veien til Lnktvatns nordside, hvorfra fortsættes i om- trentlig den samme nordøstlige retning forbi Nilsfjeld, søndre ende af Krokvatn til Leiren ved Røssaaen, hvor en dobbelt te1efonledning fra ()lderneset rigstelefonstation optages Herfra fortsætter le(lningerne mod nord i veiens retning til Bjerkai Korgeu rigstelefonstation, hvor linjen fra Olderneset ender. Led- ningerne følger saa veien til Finneidet, hvorfra den 3dje telegraf- traad samt telefonledningen er ført i sløife mod vest over Sæ- teren og Langneset til Hemnes telegraf- og og rigstelefonstation. Fra Finneidet fortsætter ledningerne langs kysten af Nordranen ind i Mo herred om Skjaanes rigstelefonstation til .Mo telegraf- og riget-elefonstation, hvor telefonledningen ender. - Ledningens længde fra Strauman om Hemnes til Mo udgjør 74.285 km., telegraftraadenes længde 202.470 km. og telefontraa- denes længde 183.6O0 km. Fra Mo fortsætter telegrafledningerne til Selfors, hvor den