Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/731

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KOMMUNlKATIONSMlDLER. 72l Øksnes, at posten kom til Bø fra Hadsel den 5te januar, men da alle mandfolk var paa fiske, sendte han ikke posten før 4de april. Imidlertid blev baadpost sat igang fra Hadsel til Risøhavn. En anden baadpost gik fra Hadsel til Bø og fortsatte opover Jørgenfjorden over Malsneseidet til Øksnes. Posten fra Vaagan til Buksnes udvidedes til F lakstad og endelig til Værø. Men over Røsthavet vovede posten sig ikke. Da dampskibe begyndte, afløstes baadposten af post med dampskibe. F I 1842 bestemtes, at dampskibet «Prins Gustav», som da havde seilet nogle aar paa Nordland, skulde gjøre en prøvetur til Vesteraalen. Imidlertid vedblev baadposten endnu nogen tid at gaa mellem Svolvær og Hadsel med biposter til Bø og Øksnes og til Risøhavn samt vestover langs Lofoten. Fra 1853 blev der regel- mæssig dampskibsfart i Lofoten og Vesteraalen, men længere nord end til Steilo vovede «Prins Gustav» sig ikke. Dampskibsfartens udvikling siden 1838 er tidligere omtalt, og postvæsenets udvikling har holdt skridt med denne. Postruterne i Nordland følger nu først og fremst dampskibs- ruterne. Der er egne postekspeditioner ombord paa alle post- skibene. Fra 1907 føres posten i hurt*igruter 4 gange ugentlig, og de kombinerede kystruter for befordring af gods og passagerer fører ogsaa post. a - Medens hovedposten til Nordlands amt gjennem amtet be- sørges af de større, i længere ruter gaaende postførende damp- skibe, sker den indre postforbindelse paa fjordene, mellem øerne og de mange fiskevær ved de tildels med statsbidrag under- holdte dampskibsselskabers skibe. Fra dampskibsruterne gaar baadpost og landpost til steder, som ikke har dampskibsanløb, eller hvor anløbene er faa. Større biposter gaar opover dalførerne, saaledes fra Mosjøen til Øvre Vefsen og Hatfjelddalen, fra Mo til Dunderlandsda1en og fra Rognan til Saltdalen. “ Postforbindelser med Sverige fra Nordlands amt er der gjennem disse postruter: l Postruten Mo (i Helgeland)-Lycksele oprettedes i 1875. Den norske og svenske postfører mødes ved den norske fjeld- stue ved Umbugten. Ruten Saltdalen (Junkerdalen)-Merkenes oprettedes 1894. Førerne mødes ved Merkenes i Sverige. Ruten Hatjî“jelddalen-Tárnaby oprettedes i 1902. Førerne mødes ved den norske fjeldstue ved Krutvatn. Samtlige 3 ruter udføres med en tur hver anden uge. 46 - Nordlands amt II.