Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/726

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


716 NORDLANDS AMT. Fortegnelse over jyre i Nordlands amt januar 19()7. (Fortsat.) W Woä O R d t W “ 2““ B I så BI’edd0 fi. d E-yrets W å IOP;Ilgn O Fy1-etc navn og be11ggenhed. W kn..kte1.. Lyssty1-ke. t ’§ g C samt høide E Længde e. t G gi over grunden G O I 1fifitGf. H I G S

   C - 1 W   jx“1111.11;;;Wx...ä;äe..à;t W i

Risøen. ca. 2 faste røde. PR. . . 14W 4.o 6vre: Lidet, hvidt 1891 2 fyre i retningen 68 58 50n 10.s træhus paa - S. 82Ó O.-N. 82Ò V., t 15 40 30 V = ] træunder- § 500 m. fra hinanden. ’ *R. . . 14 ] 4.o Redre: .bygnin;. å i t 3.0 L1det, hvidt B W n træhns. æ W t G Korsholmen. 68 58 2O 0kkulte- R. . . 10n 4.o 3.1 Lidet 1891 15 42 35I rende redt. § i t træhne. Nordstrandskjær. I68 29 30 Ï Okkulte- H. .. . 40“ 6.o 5.1 Lidet 1902 t16 10 15ff rende. [R. . . 101 4.o jernhus paa 1Hvådt råd (;. . . åja a.c jcx11ɔmuV. ro se r,’ I n J 1gren do. i P “ . Stagsvoldsholmen. W 68 33 25; Okkulte- ’H . 40W 6.oW 22.s L1det 1896 1616 O’ rende. lt. . . 10] 4.0; jernhus. E Hvidt med x - 8 n 1 rød sekto1-. S H O gå Bɔzɔ1(1axrxmmcm. .es sa s6Ì 0kkIlIt6- ËH . 40§ e.c 4.c Lidet 1s92 “ ?16 2015t xc-11(1c. ,R. . . 10 4.ɔ mc1111c. Hvidt med P ] 1 rød sektor. Ramstadgrund. ]es sa 10 o1xk1111c- H . 40j e.c s.c I-idet 1903 (Nordøgrund). 16 29 ð0 rende. [R. . . 1Oå 4.o] jernhus paa W Hvidt med I stenvarde. i1 rød sekt0r I I D1;c1-bc1-g, 69 e 25 o1c1cu11c- ’H . -1o e.c e.c Lîdei5 d1899 ÀH(1U(31l. I15 59 O b rende. R. . . 10 4.o; jernhus paa t Paa KIukken. - Hvidt med jG . 5 3.oj jernseiIer. W 2 røde 4 ’ kt „, , t g J1 gî’;1l :3)gI::0l’. þ n E Bormgen 69 19 så o1c1c111xc- ïH . 11oI 6.c Ö.ɔ Iɔidet j190l så ved Andenes. ’16 1O 2O] rende. R. . . 10I 4.0 jernhus paa -§ Hvidt med §G . Ö’ 3.o jernaeiIer. .. 2 d W sekg-grå-, ’ Î n Þl grøn sektor I ’ G Ý W . I I A1Idc1Ie8, O9 19 3OI Fast med P. . 4790d17.sÞ 40.ot R0dt Þ1859 And0ens nordpynt. n16 8 O blink Z 34560i V n jerntaarn. n =8- s11x-cx1n s min t P “ 4o.c