Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/725

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KOMMUNIKATIONSMIDLER. 715 Fortegnelse over .fyre i Nordlands amt januar 1907. (Fortsat.) P P W f gå P . Bredde n. Fymu ‘-§ åg forg1grg(?ggI1?ve gå Fyn-etc navn og be11ggenhed. karakter W Lysstyrke. g Z C samt høide M g LæD8d8 0- ’ * B-ɔ gå over grunden G-O O-W så i meter-. Oh P P P O ‘ “ O Nei-ma11ys. Kvm. Mater- Nautneset v68 49 O Okknlte- H. . . 4O1 O.o 25.o Lidet 1897 ved Hov-den. *14 33 35 rende. R. . . 1O 4.o jernhus ’ Hvidt med G. . . 6 3.o 1 rød sektor, 1 gren do. Hovden. 68 49 O 0kkulte- H. . . 4O 6.o 7.a Lidet 1894 Paa Lille Hovden. r 14 34 30 rende. R. . . 1O 4.o træhus paa d Hvidt med O jernsøiler.

 vi rød sektor.:

Sunac1-ø. tas so o o1(ku11c- iH. . . 4o= 6.c 14.c 1.î(1ct 1888 Paa Afløsklubben. 14 46 O rende. R. . . 1O 4.o træhus.

 “ Hvidt med
  • 1 rød sekto1-.

Vaaje. 68 55 3O I-’ast. H. . . 40å 6.u 13.o Lidet 1887 Paa Vaajehellen, 14 62 O Hvidt med R. . . 1O 4.o træhus. Skogsøen. ]1 rød sektor.i Jæva, 68 55 25 Vekslende. 4O 6.0 7.1 Lidet s 1887 Præstfjorden. 15 I 5O . træhus paa g a stenmur. § Nyksund. 68 69 6O Okkulte- H. . . 4O 6.o 57.a Lidet 1899 B Paa Nyken. 15 2 15 rende. R. . . 1O 4.o jernhus. ’§ Hvidt med G. . . 5. 3.o ta O 2 røde sek- . torer. 1 1 gren do. O i Langenes. 69 1 50 VeksIende. 40 6.ɔ 31.1 Lidet 1887 Paa toppen af Lyngøen. 15 8 O jernhus. Bør-vaagen, ca. Øvre: 4O 6.o ØVY0 Øvre fyr 1893 Andeens vestside. 69 O 2O Fast. 43-0 rødt træhus. af-g§x; -IÊgx§f(§8n 15 8Ö O Nedre: 4O 6.odfi0(îI’0. Nedre fyr “ - .- -ɔ 0kkulte- I8-ɔ 1Wî(1x m.-1111c;. 41O m. fra hmanden. rende Mc1;æc-mc, ca. Øvre: VH. . . 40 e.c 12.1 1.1(1cx, hvidt ”1s9s Gavlfjord. 68 57 55 0kkulte- R. . . 1O 4.o jernhus paa 2 fy1-e i retningen 15 18 35 rende. jernstativ og S.360O. -N.360V., Hvidt med stenvarde. ca. 5OO m. fra hinanden. I red sektor. Øvre (søndre) Nedre: H. . . 40 O.o 6.1 Lidet, hvidt 1898 paa nordestpynt af Okkulte- R. . . 1O 4.o jernhus. G-iɔselt. rende. Nedre (nordre). Hvidt med paa Sporholmen. I rød sektor.