Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/727

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1(OMMUN1xAT1oNsMm1.ER. 7 1 7 Af de nævnte fyre er 8 hovedfyre eller kystfyre, nemlig Trænen, Tenholmen, G-rytøen, Landegode, Barøen, Glopen, Skomvær og Andenes, de andre 19 ovenfor nævnte er almindelige fyre. Hertil kommer 183 fyrlamper eller fyre uden stadigt tilsyn. Af disse fyrlamper byggedes i Nordland de første ved Grøtø og ved Balstad i 1883, 3 fyrlamper ved Røst i l884, ved Sand i Lofoten og ved Laukvik i 1885. Efterat hurtigruterne er kommet igang fra 1893, er hvert aar bygget en hel del fyrlamper i Nordland, somme aar mellem 1O og 2O aarlig, saa at nu, i 1907, amtets kyst er belyst med 183 fyrlamper, 19 almindelige fyre og 8 hovedfyre eller kystfyre. Ovenfor er nævnt de i Nordlands amt liggende fyre (hoved- fyre, almindelige fyre og fyrlamper), hvorved er anvendt følgende forkortelser: B. . . Blink F. . . Fast lys H. . . Hvidt « R. . . Rødt « G. . . Grønt 1«- okk. . . okkulterende fl. . . flyttet fr. . . forandret fs. . . forstærket ob. . . ombygget Fyrl. .... G .... fyrlampe. Fyrenes lysStyrke er angivet i normallys, lysvidden i kvart- mile og tiendedele (kabellængder). “ Fast med blink kaldes fyret, hvor der er svagere fast lys istedetfor mørkeperioder mellem blinkéne. Okkulterende kaldes fyret, hvor der er uforandret fast lys af- brudt af kortere formørkelser. I blinkfyre er lysperioderne kortere end mellemrummene. I okkulterende fyre er mørkeperioderne kortere end lysperioderne. I10öSe1“. Tromsø over-lodsdistrikt omfatter samtlige havne og farvande nordenfor So1stad i Bindalsfjorden og helt til den rus- siske grændse. Distriktets grændse mod syd er de rette linjer, som trækkes fra Solstad i Bindalsfjorden, derfra til Melsteinen, derfra til Bindalsflesa og derfra til Kobbalene i nord. Under dette overlodsdistrikt ligger i Nordland 3 lodsolder- mandskaber, Vefsen, Bodø og Andenes, og 13 stationer. Vej’sen lodsoldermandskab naar fra nordgræn(lsen af Sklinna station under Namsos lodsoldermandskab og til polarcirkelen.