Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/722

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


712 NORDLANDS Amt “ Fortegnelse over .fyre i Nordlands amt januar 1907. (Fortsat.) 1 a . § G I d ta ben enhed Bxc11(1c 11. En-en L ät t V å .3§ f(?1gI1t0g .1;ai-ve g Fyn-e navn og gg . Lange O. nnue1.. yss yr e. ] i g å o==1Ingmnd:u g “ ɔ v-U å-§ 1 meter. h e e „. e m-Þ n 9 O ‘ “ iNormn.1lys. KVm, Meter] Aa. 67 53 Od Okkulte- H. . . 40 6.o 12.4 LIdet ]å1898 Paa Aakerberget. 12 59 40] rende. R. . . 10 4.o] jernhus. Hvidt med G. . . 5] 3.o 1 rød sektor, *

 1 grøn do.

Vær-e. 67 39 O Fast. H. . 2000 12.a 14.s Hvidt 1880 Ved estsiden af ind- 12 45 15 Hvidt med R. . 500 12.o stenbus med E M løbet til Resnesvaagen. ]n 1 red sektor, lavt taam. W 2 klippende 13.u s(=ktorer. SðrIandRvaag. 67 39 30t Okkulte- H. . . 40 6.o 4.o Lidet , 1899 Værø. 12 44 20 rende. R. . . 10 4.o jernhus. - Hvidt med G. . . 5 3.o ]1 red sektor, å1 gren do. Værholmnakken. 67 29 30 0kkulte- H. . . 72 7.1 17.ɔ Lidet 1384 12 5 Od rende. R. . . 18 4.a jemhus pas t Hvidt med G. . . 9 3.a hei stenmnr. . 1 rød sektor, t § “ n1 gren do. “Ê. G Bratskjær. 67 30 50 Okknlte- H. . . 40 6.o 6.ɔ Lidet læt 12 12 30 rende. R. . . 10 4.o træhus W Hvidt med G 2 røde å sektorer. “ Halklakkén. 67 31 10 I-’ast. H. . . 40 6.o 7.a lidet l884 12 2 30 Hvidt med R. . . 10 4.o “ træhus pas e 2 rede .stenmn1-. .

 aekto1-ei-. Ý i e E

W I sk0111m1-. av 24 20 2 hurtig paa 4-mo 19.c 4v.c Rɔ(1ee1u-u- im 12 54 O hinanden føl-“ hun ptt gende blink steneekkel. ; hvert Ve 1nin. “ W tI1.v G W Hæsholmerne. 68 13 30 Okknlte- H. . . 40 6.o 16.o lidet u e Paa toppen af 13 26 50 rende. R. . . 10 4.o 1ernh1D. - suc11xc1111c11. Hvidt med G. . . a 3.c] - ,:§ t 2 1’9d0 W Z--I-J“’** sektorer, P I -t I=1C--P. 2 grønne do.