Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/723

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Fortegnelse over KOMMUN1I(ATIONSM1DLER. 713 .fyre i Nordlands amt januar 1907. (Fortsat.) V C H W é E G ei å Ex-edd0 11- Enea ’§ .8§ fo§1’ng1Ë)1;1g g::V6 §-å ry-ren navn og be11ggenhed. W hmkter. Lysstyrke, Þ ɔ C samt høide E C Læ1lgö0 O. W ; g gå Over grunden Dag i G gå 1 meter. Oh G B- A t fl iv i - O O ‘ “ i ’Normallys. Kun-Meteri Eggum. 68 l8 40 0kku1te- 6.0 6 I‘idet 1900 Paa Holmen. 13 41 45 n rend(-. 4.0 jernhus. i Hvidt med 3.o n 2 røde sek- ’ tor-er, L C3 grønne do. Booîgevær. 68 19 55t Okkulte-- 6.0 25.-: Lidet; 190O Paa Storborgen. 13 48 25 i rende. 4.o jemhus. Hvidt med 3.o B 2 røde sek-

 torer,

r2 grønne do. Bov-gevær havn 68 19 45i Okku1te- 6.c 10.ä Lidet 1902 13 49 40 rende. 4.o jernhus paa

  • Hvidt med 3.o jernstativ.

2 røde sek- ỳ torer, I grøn do. „ Saml. Øvre: .2 faste røde. 7.a Smaa hvide 1902 2 overetlamper. 68 18 40? jernhusc. I - i retning N.340V.- 13 53 5] ØVP0 Øvre: § S.3400., 375 m. Nedre: P 22-9*Paatræunder-* C§ fra hinanden. 68 18 50 bygning. G 13 ö2 50 W Jne(1re“ Nedre: V 12.: Paa en stor J sten. Kvalnes. 68 20 46i 0kku1te- 6.o 8.1 Lidet 190O 13 58 50 rende. 4.o jernhus paa ǫ Hvidt med 3.o jernstativ og W 31 rød sektor,i P W n st(=11varde.

2 grønne do. (

Hovsund. 68 20 40E Okku1te- = 6.ɔ 8.ɔ Lidet 1894 Gimsøs nordkant 14 5 ö6 iË rende. 4.o træhus. Paa Bukho1meu. Hvidt med 3.o ï1 rød sektor, I gren do. Laukvik. 68 23 25 P Okkulte- 7.1 8.o Lidet 1885 Paa Drange1odden. 14 25 5 n rende. 4.ɔ jernhus paa Hvidt med stenmur. §1 rød sektor - 8tNfiɔtad. 68 26 15 Okkulte- 6.o 10.a Lidet 1903 14 46 30 rende. 4.o jernhus. Hvidt med 3.o i1 rød sektor, 1 gren do.