Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/721

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


.KOMMUNIKAT10NSM1DLER 711 Fortegnelse over -fyre i Nordlands amt januar 1907. (Fortsat.) . -S S . O -- R gu11:ge11g öv- BY0dd0 fi- braa E -gå f01‘’g1 og nu-ve så Fyn-etc navn og bel1ggenhed. kn..un.. Lysstyrke. E g C samt høide § s LOII8d0 0- Þɔ gå over grunden mo G Gri 1meter. Oh ] o O ‘ “ Hm-m;11yc. iIVm.iMOÛBf t Buks‘nes. 68 7 5 0kkulte- H. . . 40 6.ot 12.o Lidet 1899 Paa Træborneset. *13 35 30 rende. R. . . 10 4.o jernhus paa Hvidt med G. . . 5 3.o stenvarde. 2 rede sek- torer. I grøn sektor. Ba1stad. 68 2 55 Fast. H 690 12.s 58.a Hvidt 1857 Paa Svinøen. 13 33 10 Hvidt med R. . 148 9.o træhus C-ve 1 1x1îpPc11ac G. . 74 v.c v.ɔ 1;;à sektor, 2 rede do. I grøn do. Balstad havne.fyr. 68 4 10 0kkulte- H. . . 40 6.o 5.ɔ Lidet 1883 13 33 20 reude. R. . . 10 4.o jeruhus. fi- 08 Hvidt med G. . . Ö 3.c ,;Z;; 1 rød sektor, 1 grøn do. Nusj3ord. 68 1 45 Okkulte- H. . . 40 6.o 11.u Lidet 1894 Paa Bonesodden. 13 22 O reude. R. . . 10 4.o iernhus. S Hvidt med -ve 1 rød sektor. ’’s- G Sund. 67 59 50 VeksIende. 40 6.o 1O.o Lidet 1885 Paa Grimsho1men. 13 12 40 træhus. ReIne. 67 56 10 Fast. H 120 8.a 11.a HVidt 1862 Paa sydpynten 13 7 15 Hvidt med R. . 30 5.a træhus- af 0lenilsøen, 2 rede sek- G. .. 15 4.a 7“, indløbets østside. torer, W “ I gren do. G Reine. 67 56 10 0kkulte- H. . . 40 6.o 11.o Lidet 1898 Indre havn. 13 4 5O 1-ende. R. . . 10 4.o træhus- Hvidt med G. . . 5 3.o I red sektor. P l gren do. JIoskcnes. 67 53 45 Okkulte- H. . . 40 6.o ö.s Lidet 1898 Paa Praasolodden. 13 2 50 1-ende. R. . . 40 4.0 jemhus. Hvidt med - 1 rød eektor. G10pen av aa 15 F11c1=. mo 17.s 4o.c Hvidt 1867 ved Søn-vaagen. 13 2 40 P * t1-ægms. 0bi:C .a 1879