Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/720

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


710 NORDLANDS AMT. Fortegnelse over .fyre i Nordlands amt januar 19()7. (Fortsat.) K W W )’’H H oCI P P . å E v en c-:“Ö ÐPø11(1e 11- F,,.m i S 3§ 1c?xîɔgu姓x“åc gå 1Pyrets navn og beliggenhed. maade G k.Hkter. Lyestyrke. F g H o=g:nmggn å §

 V-V   1mccc1-. Ô§

Å nï en n„- .„ e --W-1 A n P n

 O ‘ “ ] Nei-ma11ys. KVm. UMGt6f1

Klokker-boen, os 17 45 ()1c1c111xc- ;H.. . 40 6.o] 4.c 1.î(1cx Wl898 Gimaestrammen. 14 17 20i rende. 1R. . . 10 4.o jernhus paa’ P Hvidt med je1-nstativ. I 1 rød sekto1-, Þ P Ý1 grøn do. Valberg, 68 10 25 0kku1te- ËH. . . 40] 6.0 12.1 Lidet 1900 Paa Skogholmen. 13 57 35d rende. iR. . . 10 4.o jernhus paa Hvidt med G. . .’ 3.o stenmur. W 2 rede sektore1-, ] W1 grøn sektor.Ë Bu9havn. t68 7 50 0kkulte- vH. . . 4O 6.o 12.0 Lidet l890 Paa He1len. 13 52 10 rende. R. . . 10t 4.o træhus.

 med t
  • J 2 rede

M ’ sektorer. Stamsund. d68 7 1O Fast. jH. . 120 8.ɔ 16.s Hvidt 1858 Paa sydpynten af 13 51 35i Hvidt med ]R. . . 30 6.a 1ræhus. R- Ternholmen, indløbets H I rød sektor, G. . . 15ɔ 4.ɔ 6.0 mon estside. 1 gren do. -§“ stcínc. tas e 60I O1:1x1111c- H. . . -10 6.c 10.s Lîdeff: l894 G ;.13 48 40k rende. ÞR. . . 10v 4.o træhus.

 Hvidt med C

] 2 røde ? in sektorer. C . F Ure. t68 5 5 Okkulte- ;H. . . 40 6.o 24.s Lidet 1890 Paa Bjø1-nei-een. v13 44 501 rende. IR. . . 10 4.o1 træhus. i Hvidt med “G. . . 5 3.0

 & 2 røde F

i R sektore1-, - ä1 gran sektor.§ NɔtɔIcjc1.Wct Vc(1 Uxc. dies Ö 40] 0kkuIte- H. . . 40 6.c 9.c moen 1906 13 44 40t rende IR. . . 10 4.0 jernhus. P Hvidt med G. . . 5 3.o 1 rød sektor, E 2 grønne H P sektore1-. Moi-tsund. aa 4 6ot o1c1;111xc- ’H. . . 40v 6.c 1-1.ɔ 1“îc1cc 1s92 Paa Gulholmen. 13 39 15v rende. R. . . 10 4.o træbus. Hvidt med I 2 røde

 sek torer. ;