Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/712

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


702 NORDLANDS AMT. Fortegnelse over jyre i Nordlands amt januar 1907. (Fortsat.) O “3 “-§’§ Bygn1ngens -Ö Bredde 1x. men S Æg som og m-ve -G Fy1-et-s navn os beI188enhed. hatten LyɔøtYI-ke. E g H samt hvide Længde e. Þ- U over grunden G Så 1mcec1-. Du O O ‘ “ Nor-mallya. Im- Mater- Femrissund. 67 3 5 Vekslende. 40 6.o 25.o Lidet 1892 Paa Femrisøens n0rdvest- 13 58 2O træhus pynt. ’ Fugløen. 67 3 20 Okkulte- 72 7.2 13.1 Lidet 1897 Paa Ørues’ sydøstpynt. l3 53 25 rende. jernhus. Hustadsund. 67 6 O Okkulte- H. . . 72 7.1 4O.a Lidet 1894 Paa Veøen. 14 l 30 rende. R. . . 18 4.s træhus. Hvidt med 1 rød sektor Her-nesskagen. 67 16 2O 0kkulte- 4O 6.0 11.u L.idet 1896 Paa Kvannøen, østsiden 14 19 O rende. “ jernhus paa af søndre indløb til Bodø. steuvarde. Bodø- 67 17 1ö 4 sekto1-er H. . 424 12.o 18.s Hvidt l875 Paa Nybolmen. 14 24 O fast hvidt, R. . 105 8.o stenhus. M- 2 sekto1-er 9.v nu fast rødt, 1 sektor v klippende. Saltstr6mmen. 67 13 4O Okku1te- H. . . 4O 6.o 7.o Lidet 1904 l4 38 1O re11de. R. . . 1O 4.o jernhus. -ä Hvidt med å - 1 rød sektor “ E Az11cɔ:cmǫcxc. av 16 25 0kkI1It6- H. . . 4O e.c 6.c man maa ’“-g Paa Alnesskjæret. 15 2 3O rende. R. . . 1O 4.o jeruhus paa (e Hvidt med G. . . 5 3.o jerusei1er. 1 rød sekt0r, 1 grøn do. t T0Y’h0Im0“ er 18 o 1 lynblink 184OO 15.s 27.s HV1cm11c1111cä19o1 ved Givær. 13 31 5O hvert 5te med tanru. sekund. 14.c Gry10en. 67 23 15 Fast. 95O 14.o 32.o Hv1dttrehus IG05 Vestsiden af 13 52 4O med ham F søndre indleb. - 1l.e

Grimsholmen. 67 23 1O 0l(kulte- H. . . 4O 6.0 16.o* Lidet Hm

å Ø8Ir8i(î(311 af 13 sa so 1-c11(1c. R. . . 10 4.c jerubus paa

§§ søndre iudIeb. Hvidt med W Ind dumm-

t 2 rede G 86I(fx01’ef- P ;. - Vaageen. 67 26 O Fast rødt R. . . 46 6.s1 16.1 Hvidt Vest-siden af 14 1 4O A “ trOhfic. “(‘Χ nordre indløb. 7.r -P