Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/711

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KOMMUNIKATIONSMIDLER. 70l Fortegnelse over .fyre i Nordlands amt januar ]907. (Fortsat.) ei O - H U O J BPvðð0 11- men 8 å§ ccÉ-iɔ“’’å§Cf?“3-ýc gå Fyn-etc navn og be11ggenbed. n1..uex.. ] Lyestyrke. E s C samt høide E g I-Ofi8G0 9- s. i-G over grunden ø. O G § l meter. Og “ e C ‘ “ Nor-ma1lye. Im.WMeter “ Ørmtolen. 66 35 Okknlte- H. . . 40 6.0 23.s Lidet 1891 Paa Rundho1men. 13 O rende. R. . . 10 4.o je1-nhns. gi Hvidt med P

 1 red sektor.

-§ KjCbmandssI1;jær. se så Okkulte- H. . . -1o e.c s.1 Lidet l891 G 13 -1 rende. R. . . 1O 4.o træhus paa Hvidt med træunder- 1 red sektor. bygning. ZSandværken. 66 39 Okku1te- H. . . 4O 6.c 4.s Lidet 1902 13 8 rende. R. . . 10 4.o jernhus paa Hvidt med jernstativ. 1 red sektor. Angersholmen. 66 45 Okkulte- H. . . 40 6.o 7.1 Lidet 1897 13 16 rende. R. . . 10 4.o jernhus. Hvidt med 1 red sektor. Melesund. 66 49 Okkulte- H. . . 4O 6.0 25.-: Lidet 1894 Paa Gjersholmen. 13 35 rende. R. . . 10 4.o* træhus. Hvidt med & I red sektor. P Meltvær. 66 49 Okku1te- H. . . 72 7.a 11.o Lidet 1892 Paa 1Eggeleea. 13 20 rende. R. . . 18 4.ɔ træhus Hvidt med P I red sektor.- SM“ɔtttt. 66 53 Okku1te- H. . . 40 6.o 7.o Lidet 1898 Paa Havneen. 13 23 rende. R. . . 10 4.o jernhns. Snndete eetside. . Hvidt med I 1 red sektor Si-ett 66 56 Fast med FH. 590 12.o 14.o Hvidt træhus 1867 Paa mellemste Seiskjær, 13 28 blink HB. 8250 12.oa med lavt nordre indleb hvert 2 min. FR. 148 9.o taarn. til Stettennd. Hvidt med 11.s 2 røde sek- torer. Finnesel. 66 58 0kknlte- H. . . 40 6.o 19.v Lidet 1897 Rordenfor Kunna. 13 45 rende. R. . . 10 4.o jernhns. Hvidt med e P 2 rede sek- torer.